ZÁKLADY ČEŠTINY
(základní komunikační obraty / bacics of communication)

ÚVOD

Vítáme Vás na internetových stránkách našeho malého videokurzu češtiny pro cizince, který Vám pomůže s výukou českého jazyka. Jednotlivá videa jsou rozdělena do logických celků, které vám umožní snadněji ovládnout základní komunikační fráze, které využijete v každodenních situacích.

Videa obsahují titulky, které se aktivují stiskem tlačítka na přehrávači.


INTRODUCTION

Welcome to website of our video-course of Czech for Foreigners, who will help you with learning the Czech language. Videos are arranged into logical sections that allow you to easily master the basic communication phrases and use them in everyday situation.

Videos contain subtitles, which are activated by pressing the buttons on player.


介绍

欢迎来到我们的网站,网站上的小型捷克语教学视频能够帮助你更方便地学习捷克语。每个视频都被按照逻辑归类到不同的板块之下,能够帮助你轻松地掌握日常场景中基本沟通短语的使用方法。

视频配有字幕,可以通过播放器里的按钮激活


PŘEDSTAVOVÁNÍ, POZDRAVY, ZÁKLADNÍ OBRATY (BASICS)V RESTAURACI - OBJEDNÁVÁNÍ JÍDLA, PITÍ, PLACENÍ, WC, PIZZA (IN A RESTAURANT - ORDERING, FOOD, DRINKS)KDE, KUDY, KAM - SMĚRY, ORIENTACE (ORIENTATION - WHERE, WHICH WAY)DOPRAVA (TRANSPORTATION)V KNIHOVNĚ (LIBRARY)LÉKY (MEDICINE)ZRANĚNÍ (INJURIES)ZÁLIBY, RODINA, POČASÍ (HOBBY, FAMILY, WEATHER)