profil kopecky  

Mgr. Dana Cibáková, Ph.D.

Profil

Specializace: čtenářská gramotnost, porozumění textu, kognitivní lingvistika, nové trendy ve výuce literatury, výchova čtenáře.

Výuka: slovenský jazyk, slovanský jazyk, didaktika literatury, literární praktikum, literatura netradičně, didaktika mateřského jazyka, mateřský jazyk s didaktikou;

Člen katedry od r. 2013

 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

C. Externí profily pracovníka

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

 

profil doubalova  

Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D.

 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní informace jsou k dispozici na webu www.nsol-kcjl.cz a katerinadoubalova.blogspot.com

C. Externí profily pracovníka

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

profil kopecky  

Mgr.Lukáš Hejsek, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: obecná lingvistika, současný jazyk, lexikologie.

Výuka: úvod do studia jazyka, lexikologie, stylistika, morfologie.

Člen katedry od r. 2014

Zabývá se současným českým jazykem, zejména oblastí slovní zásoby. Dále se zaměřuje na výzkumy receptivních dovedností žáků, konkrétně rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách v ČR i v zahraničí. Věnuje se také sociolingvistice a psycholingvistice.
 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) budou doplněny.

B. Studijní materiály

Studijní materiály budou doplněny.

C. Externí profily pracovníka

researchgate   Researchgate profile
linkedin   LinkedIN profile
 linkedin   Academia.edu profile
 linkedin   Facebook profile

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

 

profil kopecky  

doc. Mgr. Igor Fic, Dr.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: interpretace a analýza literárního díla od počátku XX. století do současnosti, a to s ohledem na využití mytických a mytopoetických, legendistických a obecně platných historicko kulturních motivů, archetypálních, symbolických a ikonografických předloh užívaných v novodobé i současné literatuře


Výuka: starší českáliteratura a světová literatura období starověku a středověku, současná česká poezie, interpretace a analýza literárního textu a literární věda a kritika

Člen katedry od r. 1997

Zabývá se interpretací a analýzou uměleckých děl od počátku 20. století do současnosti. 
 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

profil kopecky  

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: dějiny české literatury první poloviny 20. století, dějiny české literatury 19. století, dějiny světové literatury (od počátků novověku do padesátých let 20. století)

Výuka:

Česká literatura 19. století (Č191b, Č192b, WČ191, WČ192)
Vybrané kapitoly z české literatury 19. století (K192b)
Česká literatura 20. století (Č201b, Č202b, KČ201, WČ201)
Vybrané kapitoly z české literatury 20. století (K201b, K202b)
Světová literatura (NSVL3, NSVL4, NSL2K, WSLI1, WSLI2)
Panorama světové literatury (NPSLI, NPSL1, NPSL2, PSLIb, PSL1b, PSL2b)
Literární věda (WLVĚ)
České drama 20. století (ČD20b) – po dobu nepřítomnosti dr. Ďoubalové

Člen katedry od r. 1998

Zabývá se vývojem české a světové literární historie především 19. a první poloviny 20. století, v širším kulturním, politickém a společenském kontextu. Zajímá se především o vztah literatury a cenzury, tomuto problému se také věnoval ve své disertační práci „ Tři kapitoly o historické próze období Mnichova a okupace“. Vedle vlastního pedagogického působení na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je také autorem učebnic dějin literatury pro střední školy (nakl. Fraus) a v rámci projektu „Hranická literární akademie“ pořádá literární přednášky pro širokou veřejnost.  Účastní se literárněvědných konferencí a publikuje ve vědeckých sbornících.
 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

 


Zobrazení výsledků obhajoby BP/DP na portále
22. 05. 2017

Po vykonání obhajoby bakalářské či diplomové práce je veřejně vyhlášen studentovi výsledek obhajoby, následně zapsán do protokolu o Státní závěrečné zkoušce a zadán do informačního systému STAG....

Petra Jurníková

Číst dál...

SZZ 17. května
16. 05. 2017

Státní závěrečné zkoušky budou dne 17. května 2017 z důvodu konání shromáždění akademické obce zahájeny až ve 12 hodin.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Informace k předmětu Morfologie
05. 05. 2017

1) Kolokvium pro 1. roč. kombinovaného studia z morfologie (KBM1Q) proběhne formou testu dne 12. 05. 2017, v 9:00 hod. v učebně N23. Náhradní termín je vypsán na 26. 5. 2017 (9:00, N23). Mgr. Eliška...

Petra Jurníková

Číst dál...

Výuka dr. Kopeckého 27. 4. 2017
26. 04. 2017

Výuka dr. Kopeckého ve čtvrtek 27. dubna ze zdravotních důvodů odpadá.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Festival Karolíny Světlé
26. 04. 2017

Občanské sdružení Stopy v krajině zve na blížící se literárně-divadelně-hudebně-tanečně-filmovou akci FESTIVAL KAROLINY SVĚTLÉ. 3. ročník Festivalu se koná ve Světlé pod Ještědem v sobotu 27....

Petra Jurníková

Číst dál...