Univerzita Palackého v Olomouci | Pedagogická fakulta
Katedra českého jazyka a literatury

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

SE ZAMĚŘENÍM NA ČESKÝ JAZYK A LITERATURU


Vážení zájemci o studium,
nabízíme vám jednodenní přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřený na český jazyk a literaturu. Probíraná témata jsou součástí Testu studijních předpokladů (TSP).

Kurz se skládá z prezenční a e-learningové části.

A. Prezenční část kurzu

1. Úvod do přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
2. Ukázky cvičných prijímacích testů s vyhodnocením.
3. Vybraná témata z české gramatiky.
4. Vybraná témata z české literatury.

Prezenční část má rozsah 5x 45 minut.

B. E-learningová část kurzu

1. Další cvičné testy k přijímacím zkouškám.
2. Přístup k výukovým materiálům zaměřeným na český jazyk a literaturu.
Tyto materiály lze využít k přípravě na přijímací zkoušky.

E-learningová část kurzu bude účastníkům přípravného kurzu zpřístupněna do 15. června 2015.

Cena kurzu: 1499,- Kč

(Skupinová sleva 10 % v případě přihlášení skupiny 10 a více zájemců. Čtěte více.)

Aktuální termíny kurzů:

 • 6. dubna 2017 od 13:00 – termín ukončení přihlášek 2. 4. 2017
 • 25. května 2017 od 13:00 – termín ukončení přihlášek 21. 5. 2017

  Adresa konání kurzu:

  Učebna P23 (2. patro)
  Katedra českého jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Žižkovo nám. 5, Olomouc
 • Kurz je kapacitně omezen!


  Katedra českého jazyka a literatury (c) 2013-2016
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci