Univerzita Palackého v Olomouci | Pedagogická fakulta
Katedra českého jazyka a literatury

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

SE ZAMĚŘENÍM NA ČESKÝ JAZYK A LITERATURU


Vážení zájemci o studium,
nabízíme vám jednodenní přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřený na český jazyk a literaturu. Probíraná témata jsou součástí Testu studijních předpokladů (TSP).

Kurz se skládá z prezenční a e-learningové části.

A. Prezenční část kurzu

1. Úvod do přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
2. Ukázky cvičných prijímacích testů s vyhodnocením.
3. Vybraná témata z české gramatiky.
4. Vybraná témata z české literatury.

Prezenční část má rozsah 5x 45 minut.

B. E-learningová část kurzu

1. Další cvičné testy k přijímacím zkouškám.
2. Přístup k výukovým materiálům zaměřeným na český jazyk a literaturu.
Tyto materiály lze využít k přípravě na přijímací zkoušky.

E-learningová část kurzu bude účastníkům přípravného kurzu zpřístupněna do 15. června 2018.

Cena kurzu: 1499,- Kč


Aktuální termíny kurzů:

 • 5. dubna 2018 od 13:00
 • 24. května 2018 od 13:00

 • Adresa konání kurzu:

  Učebna P23 (2. patro)
  Katedra českého jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Žižkovo nám. 5, Olomouc

  Kurz je kapacitně omezen!


  Katedra českého jazyka a literatury (c) 2013-2017
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci