Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

Klíčové slovo: fonologie
ID: 105 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 49 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Základy hláskosloví, typy hlásek, hláskové změny a další témata spojená s fonetikou a fonologií.
Počet nalezených výsledků: 2
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno