Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

ID: 110 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 32 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Jak zajistit, aby byla naše online výuka bezpečná? Stručně, jasně, srozumitelně.

Klíčová slova: bezpečnost online výuka
Zobrazit materiál
ID: 11 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Jak je to s tím VÝRem, co ho stáhl pod hladinu vodní nebo vzdušný VÍR? Klasické jazykového hříčky, které patří k tzv. češtinářským špekům. Jak je ale vyřešit? Mrkněte...
Zobrazit materiál
ID: 21 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Co je hoax? Stručně, jasně, přehledně, v 7 minutách.

Klíčová slova: hoax
Zobrazit materiál
ID: 59 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Znáte videokonferenční řešení Zoom? Pokud ne, mrkněte na krátký tutoriál.

Klíčová slova: Zoom e-learning videokonference
Zobrazit materiál
ID: 56 | Kategorie: Literatura | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Zobrazit materiál
ID: 2 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co jsou dezinformace, fake news a hoaxy? A jak fungovaly v historii? Byl Napoleon Bonaparte skutečně malé postavy? A co mandelinka bramborová, vysadili ji na našem území záškodníci z USA?
Zobrazit materiál
ID: 94 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 65 | Kategorie: Literatura | Typ: Skripta | Autor: Jaroslav Vala
Tento text Vás provede vybranými kapitolami didaktiky literární výchovy. Cílem textu není zmapovat celou oblast didaktiky literární výchovy, nýbrž zaměřit se na některá důležitá témata.
Zobrazit materiál
ID: 55 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Slovo, slabika, hláska Slabika měkká a tvrdá; krátká a dlouhá; přízvučná a nepřízvučná Slova jednoslabičná, dvojslabičná... neslabičná Dělení hlásek - souhlásky (měkké, tvrdé a obojetné; párové a nepárové), samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky Slabičná a hlásková stavba slova Slabikotvorné hlásky Hláska × písmeno

Klíčová slova: slovo slabika hláska
Zobrazit materiál
ID: 114 | Kategorie: Mluvnice | Typ: 6 | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 84 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 17 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
S duálem občas zápasí každý z nás. Tento přehled by vám mohl pomoci rozlišit, kdy jaký tvar použít.

Klíčová slova: duál
Zobrazit materiál
ID: 26 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Sexting je rizikové sdílení vlastních intimních materiálů (fotografií, videí) s ostatními uživateli. Sexting představuje celou řadu rizik... a právě na ně se zaměříme v této videopřednášce.

Klíčová slova: sexting
Zobrazit materiál
ID: 111 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: jazyk funkce jazyka
Zobrazit materiál
ID: 61 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Nevíte, jak v Google Forms limitovat čas? Následující video vám vysvětlí, jak na to.

Klíčová slova: Google Forms e-learning
Zobrazit materiál
ID: 60 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Umíte si vytvořit v online prostředí test, který se sám vyhodnotí? S Google Forms to bude hračka! Více v našem videu.

Klíčová slova: Google Forms e-learning
Zobrazit materiál
ID: 62 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Nastartujte svůj e-learning s Google Classroom (Google Učebnou)! Co to vlastně je a jak to využít? Jak si založit první kurz? A jak do něj přidat studenty? Jak jim zadat úkoly? A jde to využívat - třeba na mobilu?

Klíčová slova: Google Clasroom e-learning
Zobrazit materiál
ID: 95 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 20 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Stručná kostra historického vývoje češtiny.

Klíčová slova: historie historická mluvnice
Zobrazit materiál
ID: 71 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Stručný historický vývoj češtiny - od praslovanštiny po moderní češtinu
Zobrazit materiál
ID: 105 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 86 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: abeceda médií
Zobrazit materiál
ID: 80 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 18 | Kategorie: Pravopis | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Při určování správného tvaru zájmena JÁ můžeme využít mnemotechnickou pomůcku... JÁ = TY.

Klíčová slova: pravopis
Zobrazit materiál
ID: 67 | Kategorie: Nezařazeno | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Základní zásady tvorby bakalářské a diplomové práce. Jaká je struktura práce? Co patří do teoretické a co do empirické části? Jak je to s citacemi? Co je to přímá citace a parafráze? A další důležité informace pro diplomanty...
Zobrazit materiál
ID: 69 | Kategorie: Nezařazeno | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co dělají doktorandi? Co jsou vědecké výstupy? Co je peer review? Jaké části má vědecký text? Co je to WoS a Scopus?
Zobrazit materiál
ID: 22 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 28 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Jak určit typ asimilace znělosti? Jak se hlásky vzájemně ovlivňují? Naučíme vás v tomto videu.
Zobrazit materiál
ID: 75 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: morfologie životnost
Zobrazit materiál
ID: 6 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Přemýšleli jste někdy o tom, jak vzniklo slovo Morava? Existuje hned několik verzí vzniku tohoto slova. Které dáte přednost vy?
Zobrazit materiál
ID: 13 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Přemýšleli jste někdy o tom, odkud se vzalo písmeno Ů, které v češtině používáme společně s Ú? Jestli ne, pomůže vám tato malá grafika...

Klíčová slova: historická mluvnice fonetika
Zobrazit materiál
ID: 81 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 33 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Jak s žáky komunikovat s tématy spojenými s online bezpečností? Několik tipů do vašich hodin...

Klíčová slova: online bezpečnost výuka
Zobrazit materiál
ID: 3 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Jaká je síla našeho podvědomí a jak dokáže podvědomí ovlivnit náš úsudek? A co jsou to kognitivní zkreslení?
Zobrazit materiál
ID: 113 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 103 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 91 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 57 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Písemný projev, vývoj písma, funkční styly, slohové postupy a útvary.
Zobrazit materiál
ID: 25 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co je to kybergrooming? Jak probíhá manipulace? Jaké techniky používají online predátoři? A co prevence, co můžeme využít v rámci prevence? O tom všem je dnešní přednáška.
Zobrazit materiál
ID: 72 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Základní seznámení s rizikovým chováním v online prostředí, tzv. kybergroomingem.
Zobrazit materiál
ID: 24 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co je kyberšikana a co ne? Je kyberšikana trestný čin? Jaké má vlastně formy? A jak ji efektivně řešit? A co všechno může kyberšikana způsobit?

Klíčová slova: kyberšikana agrese
Zobrazit materiál
ID: 70 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Jak moc je kyberšikana učitelů rozšířena? Jaký má dopad? Kdo jsou pachatelé? Jak je řešena?
Zobrazit materiál
ID: 87 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: abeceda médií
Zobrazit materiál
ID: 50 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Vznik a vývoj písma. Výslovnost a pravopis.
Zobrazit materiál
ID: 46 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Co je jazyk a jazykověda? Co je spisovná čeština, obecná čeština či hovorová čeština? A co třeba takový slang?
Zobrazit materiál
ID: 51 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Slovní zásoba a tvoření slov
Zobrazit materiál
ID: 52 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Co je tvarosloví? Morfémy a morfy. Stavba slova. Slovní druhy a jejich třídění.
Zobrazit materiál
ID: 53 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Tradiční a valenční syntax. Stavba věty jednoduché, větné členy, souvětí. Parataxe, hypotaxe.
Zobrazit materiál
ID: 49 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Základy hláskosloví, typy hlásek, hláskové změny a další témata spojená s fonetikou a fonologií.
Zobrazit materiál
ID: 5 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Co je to vlastně metonymie? Jak ji poznat? A jak ji vytvořit?

Klíčová slova: lexikologie metonymie
Zobrazit materiál
ID: 88 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 14 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Homonymie a polysémie, souzvučnost a mnohoznačnost... Vždy mají více významů, záleží však na tom, zda spolu jednotlivé významy souvisejí a jaký mají původ. Mrkněte na náš materiál, který by vám mohl pomoci.
Zobrazit materiál
ID: 74 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Skripta | Autor: Kamil Kopecký
E-book (a papírová kniha) o moderních technologiích ve výuce. Autoři: Kamil Kopecký, René Szotkowski, Veronika Krejčí, Martin Havelka, Lukáš Kubala
Zobrazit materiál
ID: 64 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Stream Kamila Kopeckého a Reného Szotkowského o moderních technologiích ve výuce - pro pedagogy i nepedagogy.
Zobrazit materiál
ID: 7 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Co je slovní zásoba? Co jsou slova mnohoznačná, souzvučná, či souznačná? A co slova protikladná? To vše a mnohem více v naší prezentaci...
Zobrazit materiál
ID: 83 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 15 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Na naší katedře aktivně vedeme předměty zaměřené na mediální výchovu a mediální gramotnost. Věnujeme se také hoaxům a dezinformacím všeho druhu, včetně hoaxů obrazových. Poznáte, které fotografie nebyly upraveny... a které jsou naopak fejk?

Klíčová slova: hoax
Zobrazit materiál
ID: 12 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Onomastika je věda, která se zabývá vlastními jmény... třeba názvy měst. Poznali byste, která města jsou skryta za obrázky?

Klíčová slova: onomastika hlavolamy
Zobrazit materiál
ID: 8 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
K oblíbeným slovním hříčkám patří palindromy, tedy věty či slova, která se čtou stejně zleva i zprava a mají vždy stejný význam.

Klíčová slova: palindrom
Zobrazit materiál
ID: 112 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 77 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: syntax poměry mezi větami
Zobrazit materiál
ID: 96 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova: pravopis
Zobrazit materiál
ID: 54 | Kategorie: Pravopis | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova: pravopis
Zobrazit materiál
ID: 16 | Kategorie: Pravopis | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
MIŠPULE... záhadné slovo, které se často plete se slovem MYŠ...

Klíčová slova: pravopis
Zobrazit materiál
ID: 108 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 48 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Ke klíčovým tématům mediální výchovy patří zcela jistě práce s reklamou. Vysvětlíme si, co je reklama, jaké jsou její typy, co je product placement, jak funguje reklama na sociálních sítích atd.

Klíčová slova: mediální výchova reklama
Zobrazit materiál
ID: 66 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Skripta | Autor: Kamil Kopecký
Kamil Kopecký a Veronika Krejčí vás seznámí s riziky spojenými s virtuální komunikací v online světě.
Zobrazit materiál
ID: 35 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Seznamujete se na internetu? Víte, na jaké problémy můžete při internetovém seznamování narazit? A jak zajistit, abyste při online seznamování zůstali v bezpečí? O tom všem je naše nové vzdělávací video...

Klíčová slova: seznamování na internetu
Zobrazit materiál
ID: 109 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 102 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 106 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 9 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
V češtině můžeme velmi snadno vytvářet slova, která neobsahují samohlásky. Úlohu samohlásek totiž zvládnou tvz. slabikotvorné hlásky (nejčastěji R a L). Díky nim pak můžeme tvořit docela dlouhá slova, ve kterých jsou pouze souhlásky. Příkladem je slovo SCVRNKLS (zkrácenina ze scvrnklul jsi), které obsahuje 8 souhlásek a žádnou samohlásku. Jak dlouhé slovo bez samohlásek dokážete vytvořit VY?

Klíčová slova: fonetika souhlásky
Zobrazit materiál
ID: 82 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: osoba číslo čas způsob rod vid
Zobrazit materiál
ID: 99 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 101 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 100 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 97 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 85 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 73 | Kategorie: Riziková komunikace | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Co jsou sociální bubliny? Jak vznikají? A v čem jsou jejich rizika?

Klíčová slova: sociální bubliny
Zobrazit materiál
ID: 89 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 115 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Skripta | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 43 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Souvětí, věty jednoduché, vztahy mezi větami. Parataxe a hypotaxe.

Klíčová slova: souvětí parataxe hypotaxe syntax
Zobrazit materiál
ID: 68 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Specifikace jazyka elektronické komunikace. Co jsou emoji? A co akronymy? Co jsou to meme? A čím je jazyk online komunikace specifický?
Zobrazit materiál
ID: 107 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: předpona kořen přípona koncovka
Zobrazit materiál
ID: 27 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co je národní jazyk? A jak jej lze stratifikovat? Co je to obecná čeština, co jsou dialekty a sociolekty?
Zobrazit materiál
ID: 58 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
K čemu jsou tablety ve výuce? Jak s nimi pracovat? Jak je vybírat? A co všechno umožňují?
Zobrazit materiál
ID: 4 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
U zkoušek se nám často nevybavují příklady vedlejších vět doplňkových, takže pro vás máme jednoduchý návod, jak z vedlejší věty předmětné vytvořit vedlejší větu doplňkovou...
Zobrazit materiál
ID: 76 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 92 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: pravopis
Zobrazit materiál
ID: 93 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: přísudek predikát
Zobrazit materiál
ID: 34 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
O dezinformacích, fake news a dalších nešvarech mediálního světa...
Zobrazit materiál
ID: 29 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Základy české fonetiky a fonologie. Systém českých hlásek, jejich tvoření.
Zobrazit materiál
ID: 23 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Víte, jaký je rozdíl mezi státními, veřejnoprávními a komerčními médii? A kam zařadit třeba... Parlamentní listy? Pokud ne, mrkněte na naše nové video...
Zobrazit materiál
ID: 42 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Stavba věty jednoduché, větné členy, vztahy mezi nimi.
Zobrazit materiál
ID: 30 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Základní přehled větných členů v podobě animace.
Zobrazit materiál
ID: 63 | Kategorie: IT ve vzdělávání | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Jak se dají mobilní doteková zařízení využívat ve výuce? Několik tipů najdete v našem krátkém videu...

Klíčová slova: tablety ipad
Zobrazit materiál
ID: 90 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 98 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
Zobrazit materiál
ID: 1 | Kategorie: Mediální výchova | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co je mediální výchova a mediální gramotnost? A proč je důležité rozvíjet u žáků kritické myšlení a mediální gramotnost?
Zobrazit materiál
ID: 44 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Co je morfologie? Gramatické kategorie vyššího a nižšího řádu. Slovní druhy. Skloňování a časování. Systém pádů.
Zobrazit materiál
ID: 41 | Kategorie: Pravopis | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Co je pravopis? Jaké jsou jeho typy? Jak se vyvíjel? Kromě odpovědí na tyto otázky naleznete v prezentaci také mnoho úkolů na procvičení...
Zobrazit materiál
ID: 10 | Kategorie: Pravopis | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Ve vyjmenovaných slovech najdeme spoustu zvířátek! Určitě se vám podaří najít další... Kolik jich najdete?

Klíčová slova: vyjmenovaná slova pravopis
Zobrazit materiál
ID: 19 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Životnost - stručně, jasně, přehledně... třeba využijete.

Klíčová slova: životnost neživostnost
Zobrazit materiál
ID: 78 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
ID: 79 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Zobrazit materiál
Počet nalezených výsledků: 106
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno