Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

Klíčové slovo: slovo
ID: 55 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Slovo, slabika, hláska Slabika měkká a tvrdá; krátká a dlouhá; přízvučná a nepřízvučná Slova jednoslabičná, dvojslabičná... neslabičná Dělení hlásek - souhlásky (měkké, tvrdé a obojetné; párové a nepárové), samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky Slabičná a hlásková stavba slova Slabikotvorné hlásky Hláska × písmeno

Klíčová slova: slovo slabika hláska
Počet nalezených výsledků: 1
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno