Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie: Mluvnice
ID: 114 | Kategorie: Mluvnice | Typ: 6 | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova:
ID: 112 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 111 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: jazyk funkce jazyka
ID: 110 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 109 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 108 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 107 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: předpona kořen přípona koncovka
ID: 106 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 105 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 103 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 102 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 101 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 100 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 99 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 98 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 97 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova:
ID: 96 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí

Klíčová slova: pravopis
ID: 95 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 93 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: přísudek predikát
ID: 92 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: pravopis
ID: 90 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 88 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 85 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 84 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 83 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 82 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: osoba číslo čas způsob rod vid
ID: 81 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 80 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 79 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 78 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 77 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: syntax poměry mezi větami
ID: 76 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
ID: 75 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: morfologie životnost
ID: 71 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Stručný historický vývoj češtiny - od praslovanštiny po moderní češtinu
ID: 68 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Specifikace jazyka elektronické komunikace. Co jsou emoji? A co akronymy? Co jsou to meme? A čím je jazyk online komunikace specifický?
ID: 57 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Písemný projev, vývoj písma, funkční styly, slohové postupy a útvary.
ID: 55 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Slovo, slabika, hláska Slabika měkká a tvrdá; krátká a dlouhá; přízvučná a nepřízvučná Slova jednoslabičná, dvojslabičná... neslabičná Dělení hlásek - souhlásky (měkké, tvrdé a obojetné; párové a nepárové), samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky Slabičná a hlásková stavba slova Slabikotvorné hlásky Hláska × písmeno

Klíčová slova: slovo slabika hláska
ID: 53 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Tradiční a valenční syntax. Stavba věty jednoduché, větné členy, souvětí. Parataxe, hypotaxe.
ID: 52 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Co je tvarosloví? Morfémy a morfy. Stavba slova. Slovní druhy a jejich třídění.
ID: 51 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Slovní zásoba a tvoření slov
ID: 50 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Vznik a vývoj písma. Výslovnost a pravopis.
ID: 49 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Základy hláskosloví, typy hlásek, hláskové změny a další témata spojená s fonetikou a fonologií.
ID: 46 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Co je jazyk a jazykověda? Co je spisovná čeština, obecná čeština či hovorová čeština? A co třeba takový slang?
ID: 44 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Co je morfologie? Gramatické kategorie vyššího a nižšího řádu. Slovní druhy. Skloňování a časování. Systém pádů.
ID: 43 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Souvětí, věty jednoduché, vztahy mezi větami. Parataxe a hypotaxe.

Klíčová slova: souvětí parataxe hypotaxe syntax
ID: 42 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Stavba věty jednoduché, větné členy, vztahy mezi nimi.
ID: 30 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Základní přehled větných členů v podobě animace.
ID: 29 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Základy české fonetiky a fonologie. Systém českých hlásek, jejich tvoření.
ID: 28 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Jak určit typ asimilace znělosti? Jak se hlásky vzájemně ovlivňují? Naučíme vás v tomto videu.
ID: 27 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
Co je národní jazyk? A jak jej lze stratifikovat? Co je to obecná čeština, co jsou dialekty a sociolekty?
ID: 20 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Stručná kostra historického vývoje češtiny.

Klíčová slova: historie historická mluvnice
ID: 19 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Životnost - stručně, jasně, přehledně... třeba využijete.

Klíčová slova: životnost neživostnost
ID: 17 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
S duálem občas zápasí každý z nás. Tento přehled by vám mohl pomoci rozlišit, kdy jaký tvar použít.

Klíčová slova: duál
ID: 14 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Homonymie a polysémie, souzvučnost a mnohoznačnost... Vždy mají více významů, záleží však na tom, zda spolu jednotlivé významy souvisejí a jaký mají původ. Mrkněte na náš materiál, který by vám mohl pomoci.
ID: 13 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Přemýšleli jste někdy o tom, odkud se vzalo písmeno Ů, které v češtině používáme společně s Ú? Jestli ne, pomůže vám tato malá grafika...

Klíčová slova: historická mluvnice fonetika
ID: 12 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Onomastika je věda, která se zabývá vlastními jmény... třeba názvy měst. Poznali byste, která města jsou skryta za obrázky?

Klíčová slova: onomastika hlavolamy
ID: 11 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Jak je to s tím VÝRem, co ho stáhl pod hladinu vodní nebo vzdušný VÍR? Klasické jazykového hříčky, které patří k tzv. češtinářským špekům. Jak je ale vyřešit? Mrkněte...
ID: 9 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
V češtině můžeme velmi snadno vytvářet slova, která neobsahují samohlásky. Úlohu samohlásek totiž zvládnou tvz. slabikotvorné hlásky (nejčastěji R a L). Díky nim pak můžeme tvořit docela dlouhá slova, ve kterých jsou pouze souhlásky. Příkladem je slovo SCVRNKLS (zkrácenina ze scvrnklul jsi), které obsahuje 8 souhlásek a žádnou samohlásku. Jak dlouhé slovo bez samohlásek dokážete vytvořit VY?

Klíčová slova: fonetika souhlásky
ID: 8 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
K oblíbeným slovním hříčkám patří palindromy, tedy věty či slova, která se čtou stejně zleva i zprava a mají vždy stejný význam.

Klíčová slova: palindrom
ID: 7 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Co je slovní zásoba? Co jsou slova mnohoznačná, souzvučná, či souznačná? A co slova protikladná? To vše a mnohem více v naší prezentaci...
ID: 6 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Přemýšleli jste někdy o tom, jak vzniklo slovo Morava? Existuje hned několik verzí vzniku tohoto slova. Které dáte přednost vy?
ID: 5 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
Co je to vlastně metonymie? Jak ji poznat? A jak ji vytvořit?

Klíčová slova: lexikologie metonymie
ID: 4 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
U zkoušek se nám často nevybavují příklady vedlejších vět doplňkových, takže pro vás máme jednoduchý návod, jak z vedlejší věty předmětné vytvořit vedlejší větu doplňkovou...
Počet nalezených výsledků: 63
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno