Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

Klíčové slovo: morfologie
ID: 85 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 81 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 75 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: morfologie životnost
ID: 52 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Co je tvarosloví? Morfémy a morfy. Stavba slova. Slovní druhy a jejich třídění.
ID: 44 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Co je morfologie? Gramatické kategorie vyššího a nižšího řádu. Slovní druhy. Skloňování a časování. Systém pádů.
Počet nalezených výsledků: 5
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno