Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

Klíčové slovo: skladba
ID: 85 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 53 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Tradiční a valenční syntax. Stavba věty jednoduché, větné členy, souvětí. Parataxe, hypotaxe.
Počet nalezených výsledků: 2
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno