Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

Klíčové slovo: hypotaxe
ID: 53 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Tradiční a valenční syntax. Stavba věty jednoduché, větné členy, souvětí. Parataxe, hypotaxe.
ID: 43 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Souvětí, věty jednoduché, vztahy mezi větami. Parataxe a hypotaxe.

Klíčová slova: souvětí parataxe hypotaxe syntax
Počet nalezených výsledků: 2
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno