Knihovnička učebních materiálů
Srovnat: Abecedně | Podle typu | Filtr zobrazení:
Kategorie:
Mluvnice
Pravopis
Literatura
Mediální výchova
Riziková komunikace
IT ve vzdělávání
Nezařazeno

Klíčové slovo: syntax
ID: 90 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 85 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Videopřednáška | Autor: Kamil Kopecký
ID: 77 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký

Klíčová slova: syntax poměry mezi větami
ID: 53 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Veronika Krejčí
Tradiční a valenční syntax. Stavba věty jednoduché, větné členy, souvětí. Parataxe, hypotaxe.
ID: 43 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Souvětí, věty jednoduché, vztahy mezi větami. Parataxe a hypotaxe.

Klíčová slova: souvětí parataxe hypotaxe syntax
ID: 42 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Prezentace | Autor: Kamil Kopecký
Stavba věty jednoduché, větné členy, vztahy mezi nimi.
ID: 30 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Video | Autor: Kamil Kopecký
Základní přehled větných členů v podobě animace.
ID: 4 | Kategorie: Mluvnice | Typ: Grafika | Autor: Kamil Kopecký
U zkoušek se nám často nevybavují příklady vedlejších vět doplňkových, takže pro vás máme jednoduchý návod, jak z vedlejší věty předmětné vytvořit vedlejší větu doplňkovou...
Počet nalezených výsledků: 8
Kategorie: Mluvnice | Pravopis | Literatura | Mediální výchova | Riziková komunikace | IT ve vzdělávání | Nezařazeno