• Zaměřujeme se také na oblast mediální výchovy
  Zaměřujeme se také na oblast mediální výchovy

  Mezi velmi důležitá témata, na která se zaměřujeme, patří mediální výchova. Zaměřujeme se například na problematiku dezinformací a jejich odhalování. Mezi naše externí přednášející patří například moderátoři České televize a Českého rozhlasu.

 • Inspirativní hosté
  Inspirativní hosté

  Na akdemickou půdu pravidelně zveme inspirativní hosty, kteří mohou obohatit výuku a předat studentům celou řadu zkušeností. Mezi naše významné hosty patří např. Taťána le Moigne, ředitelka české pobočky Google.

 • Naši studenti jsou naší prioritou
  Naši studenti jsou naší prioritou

  Naši studenti jsou naší prioritou - aktivně je zapojujeme do veškeré dění na akademické půdě, podílejí se na realizace workshopů, přednášek, jsou zapojeni do projektů a celé řady dalších aktivit. 

 • Koncept Učitel21
  Koncept Učitel21

  Jsme hrdí na to, že právě naše katedra byla u zrodu unikátního konceptu učitelské přípravy Učitel21, který definuje základní požadavky na učitele schopného obstát v 21. století. Více o konceptu naleznete na webových stránkách www.ucitel21.cz.

 • Naši studenti v praxi
  Naši studenti v praxi

  Katedra českého jazyka a literatury se snaží, aby jejich studenti získávali znalosti a dovednosti nutné pro pedagogickou práci - a to v co největší míře a co nejdříve. Proto umožňujeme řadě studentů získávat praxi již v bakalářské formě studie - například prostřednictvím našeho projektu E-Bezpečí.

 • Stáže, praxe, ekurze pro studenty
  Stáže, praxe, ekurze pro studenty

  Katedra českého jazyka a literatury umožňuje svým studentům prostřednictvímřady exkurzí a odborných stáží navštívit celou řadu zajimavých institucí a seznámit se s jejich aktivitami.

 • Studenti učí děti v rámci Dětské univerzity UP
  Studenti učí děti v rámci Dětské univerzity UP

  Studenti KČJL se prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit učí získávat dovednosti pro práci s dětmi, například prostřednictvím Dětské univerzity UP. Chcete vědět víc? Podívejte se na video.

Mateřský jazyk - Jazyk a jazykověda
(učitelství MŠ a 1. stupně ZŠ)

Mateřský jazyk - Zvuková stránka jazyka
(učitelství MŠ a 1. stupně ZŠ)

Mateřský jazyk - Grafická stránka jazyka
(učitelství MŠ a 1. stupně ZŠ)

Mateřský jazyk - Lexikologie, nauka o slovní zásobě
(učitelství MŠ a 1. stupně ZŠ)

Mateřský jazyk - Morfologie, nauka o tvoření a druzích slov
(učitelství MŠ a 1. stupně ZŠ)

Mateřský jazyk - Syntax, nauka o mluvnické a významové stavbě věty a souvětí
(učitelství MŠ a 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Zvuková stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Pravopis na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Slovní zásoba na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Slovní druhy na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Slovní druhy ohebné na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Skladba na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Didaktika mateřského jazyka - Komunikační a slohová výchova
na 1. stupni ZŠ
(učitelství 1. stupně ZŠ)

Čtenářská pregramotnost (učitelství MŠ)

Aktivizační a poznávací metody (učitelství 1. stupně ZŠ)


Základy pravopisu


Základy české fonetiky a fonologie (úvodní prezentace pro Bc. a U1SZ)Struktura národního jazyka (Jazykové praktikum)

Syntax - věta jednoduchá (JAP2B)

Syntax - souvětí (JAP2B)

Základy morfologie (JAPRK...)

Nauka o slovní zásobě (JAPRK...)

Kultura písemného projevu (B2PIS, K2PIS...)

E-learning pro učitele

Video - Struktura národního jazyka


Literární soutěž "Literární cena Vladimíra Vokolka 2023"
01. 12. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte nám, abychom Vás informovali, že Statutárním městem Děčín a Městskou knihovnou Děčín, p.o. byl vyhlášen již XXVI. ročník literární soutěže „Literární cena...

Libuše Kalová

Číst dál...

Waldorfské lyceum hledá učitele/učitelku ČJ
07. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku práce Waldorfské střední školy Olomouc s.r.o., která hledá učitele/učitelku ČJ.   "Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. Učitel...

Libuše Kalová

Číst dál...

ZŠ a MŠ Potštát hledá učitele/učitelku ČJ pro 2. stupeň ZŠ
06. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit inzerát ZŠ a MŠ Potštát, která hledá učitele/učitelku ČJ pro 2. stupeň ZŠ.    "Do svého týmu hledám posilu na pracovní pozici Učitel/ku AJ nebo ČJ...

Libuše Kalová

Číst dál...

Učitel/ka ČJL na Střední škole designu a módy, Prostějov (zkrácený úvazek)
26. 10. 2023

  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit pracovní nabídku Střední školy designu a módy, Prostějov: "Střední škola designu a módy, Prostějov hledá na školní rok 2023/2024...

Libuše Kalová

Číst dál...

Možnost zapojení se do organizace Českého dne (Česko-britská mezinárodní škola)
19. 10. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku Mgr. Kamily Krejčí, z Česko-britské mezinárodní školy, zapojit se do organizace Českého dne: "Dobrý den, Obracím se na Vás s...

Libuše Kalová

Číst dál...