Státní závěrečná zkouška z českého jazyka a literatury (SZZ) se skládá z těchto částí:

- obhajoby diplomové práce,
- zkoušky z mluvnice českého jazyka,
- zkoušky z didaktiky českého jazyka a literární   výchovy,
- zkoušky z literatury.

Student musí prokázat znalost odborné literatury jak v mluvnické, tak v literární i didaktické části zkoušky k danému tématu.

Doplňující informace k literární části 

Vzhledem ke značné šíři jednotlivých zkušebních tematických okruhů (zvláště v literární části) je posluchačům při přípravě odpovědi doporučeno postupovat podle následujícího rámcového schématu:

- student přiblíží a charakterizuje danou epochu co do různosti myšlenkových proudů, hlavních filozofických a uměleckých tendencí, (např. výtvarné umění atd.), literárních skupin, směrů, časopisů;
- vyznačí souvislosti s literárním vývojem ve světové literatuře;
- jmenuje a charakterizuje určující osobnosti dané etapy v literatuře;
- uvede konkrétní literární díla vzniklá v určitém období, rozčlení je podle významu a literárních žánrů.

Každý zkušební tematický okruh bude doplněn o dílčí otázky z oblasti teorie literatury a literární vědy.
Examinátor může vést posluchače napříč jednotlivými epochami i jednotlivými literárními žánry. Zkouška je ukončena odkazem na četbu (podle přiloženého seznamu literatury).

Informace pro studenty

KČJL každoročně reviduje znění státnicových otázek. Pokud dochází k určitým změnám, tak jde o změny ve formulacích jednotlivých okruhů, nikoliv v rozsahu požadovaných znalostí (například z důvodu nové akreditace). Pokud se změní počet okruhů, tak opět nejde o rozšíření celkového rozsahu požadovaných znalostí, ale pouze o upřesnění určitých tematických otázek.

Vysokoškolský student prokazuje při zkoušce schopnost reagovat na položené otázky, segmentovat daný obsah/rozsah učiva podle různých okruhů/položených otázek. Tím také dokládá, že studovanému oboru rozumí.

S případnými dalšími dotazy se můžete obracet na tajemníka KČJL (dr. Daniela Jakubíčka), nebo na vedení katedry.Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (platné od 5. 11. 2022):

I. Prezenční studium

Okruhy se státním závěrečným zkouškám - prezenční studium - jsou ke stažení zde.

II.  Kombinované studium

Okruhy se státním závěrečným zkouškám - kombinované studium - jsou ke stažení zde.

III. Rozšiřující studium

Okruhy se státním závěrečným zkouškám - rozšiřující studium - jsou ke stažení zde.


Konzultační hodiny členů KČJL během zkouškového období
10. 05. 2024

Konzultační hodiny členů KČJL jsou po individuální dohodě po e-mailu.

Libuše Kalová

Číst dál...

Nepřítomnost prof. Kopeckého a Mgr. Krejčí
28. 04. 2024

Prof. Kopecký a Mgr. Krejčí budou z důvodu zahraniční cesty nepřítomni od 30. dubna do 3. května 2024.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Nepřítomnost doc. Valy
12. 04. 2024

Docent Vala bude od 15. do 19.4.2024 nepřítomen z důvodu služební cesty (mobilita Erasmus+).

Kamil Kopecký

Číst dál...

Česká škola bez hranic v Bruselu
25. 03. 2024

V rámci spolupráce mezi katedrou českého jazyka a literatury PdF UPOL a Českou školou bez hranic v Bruselu zveřejňujeme výzvu: pro nadcházející akademický rok 2024 – 2025 hledá Česká škola bez...

Michal Kříž

Číst dál...

Chcete dělat průvodce na Karlštejně?
05. 03. 2024

V tomto roce na hradě Karlštejně rozšiřují průvodcovský tým a hledají nové pracovní posily na pozici průvodce/ průvodkyně. Máte zájem? Další informace naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...