Rigorózní řízení (PhDr.)

Státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce a po jejímž vykonání se udělují akademické tituly podle § 46, odst. 5, písm. a) až e) zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), mohou konat absolventi magisterských studií oborů téže oblasti studia, ve které fakulty UP uskutečňují magisterský studijní program, pokud bylo v rámci jeho akreditace rozhodnuto podle § 78, odst. 3 zákona o oprávnění přiznávat příslušný akademický titul. Po jejím vykonání se uděluje na PdF UP akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Obory studia podle předchozího odstavce uskutečňované fakultou a podmínky konání státní rigorózní zkoušky jsou zveřejněny na její úřední desce, stejně jako jména garantů studijních oborů dle předchozího odstavce.

Pro rigorózní řízení je rovněž akreditován obor Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ (studijní program N7503 Učitelství pro základní školy).

Okruhy k rigorózní zkoušce jsou ke stažení zde.

Podrobné informace o rigorózním řízení (včetně přihlášky a dalších náležitostí) jsou k dispozici zde.

 


Informace ke státnicovým otázkám (revize)
09. 01. 2023

Informace pro studenty KČJL každoročně reviduje znění státnicových otázek. Pokud dochází k určitým změnám, tak jde o změny ve formulacích jednotlivých okruhů, nikoliv v rozsahu požadovaných znalostí (například...

Libuše Kalová

Číst dál...

Konzultační hodiny vyučujících KČJL během zkouškového období
19. 12. 2022

Vážené studentky, vážení studenti, konzultační hodiny členů KČJL jsou během zkouškového období pouze po předchozí domluvě přes e-mail.

Libuše Kalová

Číst dál...

Informace k státnicovým otázkám
09. 11. 2022

Státnicové otázky budou aktualizovány do konce listopadu.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Témata kvalifikačních prací 2022-2023
04. 10. 2022

Aktuální témata jsou ke stažení zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Informace k zadávání témat kvalifikačních prací pro akademický rok 2022–2023
14. 09. 2022

KČJL zveřejní pro své studenty souhrn témat kvalifikačních prací nejpozději na konci září 2022. Konzultace s jednotlivými vyučujícími mohou probíhat od zahájení zimního semestru.

Kamil Kopecký

Číst dál...