Rigorózní řízení (PhDr.)

Státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce a po jejímž vykonání se udělují akademické tituly podle § 46, odst. 5, písm. a) až e) zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), mohou konat absolventi magisterských studií oborů téže oblasti studia, ve které fakulty UP uskutečňují magisterský studijní program, pokud bylo v rámci jeho akreditace rozhodnuto podle § 78, odst. 3 zákona o oprávnění přiznávat příslušný akademický titul. Po jejím vykonání se uděluje na PdF UP akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Obory studia podle předchozího odstavce uskutečňované fakultou a podmínky konání státní rigorózní zkoušky jsou zveřejněny na její úřední desce, stejně jako jména garantů studijních oborů dle předchozího odstavce.

Pro rigorózní řízení je rovněž akreditován obor Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ (studijní program N7503 Učitelství pro základní školy).

Okruhy k rigorózní zkoušce jsou ke stažení zde.

Podrobné informace o rigorózním řízení (včetně přihlášky a dalších náležitostí) jsou k dispozici zde.

 


Brigáda - lektor a vedoucí, instruktoři a zdravotníci (Akademik sport centrum)
16. 02. 2024

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku brigády Akademik sport centra. Zní následovně:   "Akademik sport centrum chce rozšířit svůj tým o nové posily. Hledáme: LEKTORY...

Libuše Kalová

Číst dál...

31. ročník ceny Kniha dětského srdce
29. 01. 2024

Vážené studentky, vážení studenti, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásila 31. ročník ceny Kniha dětského srdce, ve které mj. samy děti a mládež volí nejoblíbenější knihu...

Libuše Kalová

Číst dál...

Konzultační hodiny členů KČJL během zkouškového období
18. 12. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, konzultační hodiny členů KČJL jsou během zkouškového období po předchozí domluvě e-mailem.

Libuše Kalová

Číst dál...

Literární soutěž "Literární cena Vladimíra Vokolka 2023"
01. 12. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte nám, abychom Vás informovali, že Statutárním městem Děčín a Městskou knihovnou Děčín, p.o. byl vyhlášen již XXVI. ročník literární soutěže „Literární cena...

Libuše Kalová

Číst dál...

Waldorfské lyceum hledá učitele/učitelku ČJ
07. 11. 2023

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si zveřejnit nabídku práce Waldorfské střední školy Olomouc s.r.o., která hledá učitele/učitelku ČJ.   "Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. Učitel...

Libuše Kalová

Číst dál...