Témata kvalifikačních prací v akademickém roce 2019/2020 si studenti individuálně dohodnou s vyučujícími z Katedry českého jazyka a literatury.

Nezávislá dobrovolnická organizace Okénko, která sídlí v Londýně, provozuje sobotní českou a slovenskou školu pro bilingvní děti žijící v Londýně a okolí.

Hledáme studenty:

- učitelství pro základní školy (první I druhý stupeň)

- učitelství pro mateřské školy (děti od 18 měsíců až 4 let),

- logopedie

  a i dalších oborů jako například jazyky, ekonomie, historie, tělesná výchova, programování


Tito studenti by pracovali na plný úvazek, tedy 38 hodin týdně pro naší školu. Všeobecná náplň práce pro všechny studenty by byla:

příprava, organizace a účast na akcích pořádaných naší organizací včetně Noci s Andersenem, Velikonočních oslav, Dětského dne, výletů do muzeí, tábora a jazykových dílnách. 

Specifická náplň práce pro učitele:

Příprava a podpora výuky ve školních a předškolních skupinách včetně plánování osnov, plánování individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny a pro práci doma. Asistence či výuka v lekcích. Výuka v kurzech češtiny pro cizince pro dospělé i malé děti.

Specifická náplň práce pro logopedy:

Stážisté budou v naší škole vykonávat pozici školního logopeda. Náplní práce bude počáteční diagnostika řeči u žáků školy, individuální podpora žáků se specifickými potřebami, a také kolektivní logopedie pro různé věkové skupiny s gymnastikou mluvidel a logopedickými cvičeními. Stážista či stážistka bude úzce spolupracovat s učiteli i rodiči. Součástí práce bude vytvoření logopedické knihovny a zároveň spolupráce na sylabech pro jednotlivé třídy i žáky. 

Vice informaci o Okénku na www.okenko.uk. Zájemci pošlete prosím životopis a motivační dopis na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přednáška o možnostech výuky češtiny na Ukrajině

ČTVRTEK 21. 11. 2019, 13.15  (N 24, PdF UP) - Petra Landergott

Prezentace koordinátorky jazykových kurzů o možnostech lektorských stáží na Ukrajině. Praktická stáž zahrnuje výuku češtiny pro cizince, účast na kulturních akcích Českých center (filmová promítání, literární večery…)

Pozvání Katedry ČJL na setkání se studenty a akademickými pracovníky přijala Ing. Dana Pražáková, Ph.D., vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora.

Úterý 19. 11. 2019 od 14.00 do 15.30 hodin - Malá aula PdF.

https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

Výuka Luboše Veselého se v tomto týdnu z důvodu nemoci nekoná. Informace o způsobu její náhrady bude zaslána e-mailem.

Dobrý den, 

divadlo Tramtarie nabízí studentům i pedagogům speciální cenu večerního představení Boj o přežití:P.E.S.CH.O!, které se hraje ve středu 20. listopadu od 19 hodin v Divadle Tramtarie Olomouc. Cena za jednu vstupenku na toto představení je 150,- Kč. 

Inscenace se zabývá aktuálními tématy, která s sebou nese současná klimatická krize. Vypráví příběh z naší nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy na Zemi dojde voda a nastoluje otázky k aktuálnímu stavu nejen životního prostředí, ale nese i celospolečenská témata jako je boj o moc, totalita atd. Věříme, že témata, která se v inscenaci řeší, mohou být přínosná pro rozšíření rozhledu Vašich studentů.

Více info o inscenaci naleznete v příloze nebo na http://www.divadlotramtarie.cz/inscenace/pescho/.

Vstupenky za speciální cenu lze zakoupit buď v Informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí nebo onilne na www.divadlotramtarie.cz/program.

Výuka dr. Kříže se ve čtvrtek (7. 11.) a v pondělí (11. 11.) NEKONÁ z důvodu zahraniční cesty. Sledujte prosím univerzitní email. Na náhradě/doplňkové práci se domluvíme.

 

Katedra českého jazyka a literatury Vás srdečně zve na přednášku dr. Keren Goldfrad na téma implementace tematiky šoa (holokaust) do výuky na všech stupních institucionálního vzdělávání. Přednáška se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 v 10 hodin v MALÉ AULE (Žižkovo náměstí 5). 

Více informací najdete zde.

 

 

Informace k jednodenní exkurzi (4. 11. 2019) jsou ke stažení zde.

Informace k dvojdenní exkurzi (5.-6. 11. 2019) jsou ke stažení zde.

Dne 30/10/2019 odpadá výuka doc. Fice z důvodu povinné účasti na školení.

Z důvodu nepřítomnosti doc. Valy se v úterý 29. 10. 2019 nekonají jeho konzultační hodiny. Výuka didaktiky literatury je v daný den zajištěna podle rozvrhu.

Ve čtvrtek 24.10.2019 ze zdravotních důvodů odpadá výuka předmětu NSH1Q (8:00 - 9:30) doc. Marešové. Informaci o náhradě studenti dostanou na nejbližším semináři.

Výuka doc. Marešové se z důvodu zahraniční pracovní cesty ve dnech 29. - 31. 10. 2019 nekoná. Studenti obdrží náhradu za seminář v následujícím týdnu.. Jedná se o předmět NSH1Q. Děkuji za pochopení.  

Dne 22.10.2019 odpadají semináře předmětů USL@ a DLS1@ doc. Fice. Náhradou je důrazně doporučená účast na besedě s Markem Wollnerem v auditoriu PdF UP ve 13.00.

Výuka dr. Kříže se v pondělí 21. 10. NEKONÁ  z důvodu nemoci. Jde o předměy: UCJ@/LZJ@ (př), UC2Q (př i sem.), KTP@ (sem.) a LF@ (sem.). Děkuji za pochopení! MK

Blokovou výuku lze vzhledem k technickému vybavení (každý student dostane k dispozici tablet) proběhne ve skupinách max. 20 studentů. Zapište se prosím ke konkrétnímu termínu (dotazník v Google Forms), další termíny budu dle potřeby přidávat. Na termín přijďte prosím v předstihu, bude nutné zvládnout menší byrokratickou zátěž (vyplnění dotazníku).

Termíny blokové výuky:

30. 10. 2019 od 9-11:00 na N32 (tablety iPAD ve výuce)

06. 11. 2019 od 9-11:00 na N32 (tablety iPAD ve výuce)

Dne 15.10.2019 odpadají semináře předmětů USL@ a DLS1@ doc. Fice. Náhradou je důrazně doporučená účast na besedě s Danielem Stachem v auditoriu PdF UP ve 13.00.

Dne 14.10.2019 je doc. Krobotová nepřítomna. Semináře a přednášky předmětů LEXIB a BLEXQ v tento den odpadají. 

Ve dnech 7. - 10. 10. 2019 je doc. Vala nepřítomen z důvodu pracovní cesty (KČJ/NSV@ - Náslechová stáž). Konzultace s v daném týdnu nekonají.

Výuka Mgr. Krejčí v pondělí 30. 9. ze zdravotních důvodů odpadá.

PRAXE - 2. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIA (KOMBINACE S ČESKÝM JAZYKEM)
INFORMACE K SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXI 1

(30. 9. – 25. 10. 2019)

Vážení studenti, před nástupem na Vaši druhou souvislou praxi si prosím přečtěte pozorně následující pokyny.
Během praxe jsou studenti povinni absolvovat minimálně 3 náslechy (mohou být u různých učitelů) a alespoň 14 výstupů z českého jazyka.

Nejpozději do pátku 4. 10. 2019 dodejte na fakultu Váš vytištěný rozvrh hodin, na němž bude uvedeno také telefonní číslo školy, na níž učíte.

Připomínám, že v průběhu praxe máte být na pracovišti (Vaší škole) i v době, kdy neučíte (obvykle od 8.00 do 14.00), a plnit další úkoly (opravy, dozory apod.), jimiž Vás pověří cvičný učitel. Je nepřípustné praxi krátit, v případě změny rozvrhu či jiných problémů se obracejte na metodiky KČJL, doc. Jaroslava Valu, Ph.D., a Mgr. Milana Poláka, Ph.D.

K zápočtu (Mgr. Milan Polák, Ph.D.) je třeba předložit portfolio z praxe, jež bude obsahovat:

- výkaz pedagogické praxe s přehledem náslechů, odučených hodin a s Vaším hodnocením potvrzený cvičným učitelem a opatřený razítkem školy,
- písemné přípravy odučených hodin a záznamy z náslechů,
- ukázky aktivizačních cvičení a pomůcek využitých v průběhu praxe aj.

Zaznamenejte také, podle jakých učebnic a čítanek se ve škole vyučuje, a informujte se o činnosti školní knihovny (dotazník na další straně).

Všechny materiály a pokyny k praxi najdete na stránkách Střediska pedagogických praxí PdF UP, sledujte proto pozorně i případné další požadavky k praxím.

Přejeme Vám hodně trpělivosti, dobrého uvádějícího učitele a pokud možno hodné žáky!

Olomouc 20. 9. 2019

Mgr. Milan Polák, Ph.D.
metodik KČJL

Sledujte dění na našich facebookových stránkách a přidejte se mezi naše followery. https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

.

Baví vás online technologie ve vzdělávání? Mediální výchova? Nebo oblast internetové bezpečnosti? Využijte šance a studujte doktorský studijní program (DSP Pedagogika) pod vedením doc. Kopeckého. Získáte přístup k unikátním informacím, vybavení a grantům. V případě zájmu kontaktujte přímo doc. Kopeckého.

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury s působením na University of Glasgow v akademickém roce 2019/2020.

Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení a požadavcích kladených na uchazeče jsou zveřejněné na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-ceskeho-3.

Děkujeme za předání těchto informací případným zájemcům a pracovištím Vaší fakulty.

S přáním hezkého dne,

Mgr. Pavel Rybář

Odborný referent

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

Tel.: (+420) 221 850 505

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz  


Témata kvalifikačních prací
19. 11. 2019

Témata kvalifikačních prací v akademickém roce 2019/2020 si studenti individuálně dohodnou s vyučujícími z Katedry českého jazyka a literatury.

Libuše Kalová

Číst dál...

Erasmus plus pracovní stáž v Okénku v Londýně
15. 11. 2019

Nezávislá dobrovolnická organizace Okénko, která sídlí v Londýně, provozuje sobotní českou a slovenskou školu pro bilingvní děti žijící v Londýně a okolí. Hledáme studenty: - učitelství pro základní...

Michal Kříž

Číst dál...

Lektorské stáže na Ukrajině
15. 11. 2019

Přednáška o možnostech výuky češtiny na Ukrajině ČTVRTEK 21. 11. 2019, 13.15  (N 24, PdF UP) - Petra Landergott Prezentace koordinátorky jazykových kurzů o možnostech lektorských stáží na Ukrajině. Praktická stáž...

Michal Kříž

Číst dál...

Beseda se školní inspektorkou
13. 11. 2019

Pozvání Katedry ČJL na setkání se studenty a akademickými pracovníky přijala Ing. Dana Pražáková, Ph.D.,vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora. Úterý 19. 11. 2019 od 14.00 do...

Jaroslav Vala

Číst dál...

Výuka Luboše Veselého
13. 11. 2019

Výuka Luboše Veselého se v tomto týdnu z důvodu nemoci nekoná. Informace o způsobu její náhrady bude zaslána e-mailem.

Kamil Kopecký

Číst dál...