Vážení studenti, sekretářka naší katedry paní Kálová je od 13. května 2020 na dočasné pracovní neschopnosti (14 dní). 
Zastupující sekretářkou v této době bude Mgr. Martina Bartoníčková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případné dotazy tak směřujte na ní.

Vážené studentky, vážení studenti,

chtěl bych Vás tímto poprosit o vyplnění dotazníku, který se zabývá Vašimi zkušenostmi s implementací tematiky šoa do výuky literární výchovy na druhém stupni základní školy. Dotazníkové šetření je součástí komplexního výzkumu, jehož cílem je podat komplexní deskripci situace v oblasti integrace vymezeného fenoménu do výuky literatury na druhém stupni základní školy.

Vyplněním dotazníku přispějete k podrobnému popisu dané situace, a to pohledem Vás, budoucích učitelů Českého jazyka a literatury.

Odkaz na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/A1M1S8D8Y9A1K8P2W 

Mnohokrát Vám děkuji a těším se na případnou další spolupráci.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Milan Mašát

Informace k doktorskému studijnímu programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání naleznete zde.

Řada pedagogů a studentů k videokonferencím kromě zavedeného MS Teams používa třeba ZOOM. Pro ty, kteří se se ZOOMem chtějí rychle seznámit, doporučujeme náš videotutoriál.

V návaznosti na uvolňování opatření ze strany Vlády ČR ze dne 23. dubna mohou od pondělí 27. 4. studenti všech ročníků docházet na univerzitu po nutné předchozí domluvě s pedagogem a na základě jeho pokynu, a to za účelem individuálních konzultací, praxí a prací v laboratořích, účasti na zkouškách, státnících a obhajobách. Navštívit mohou také knihovnu na Zbrojnici, a sice pouze za účelem výpůjčky knih po předchozí rezervaci. Tyto možnosti se dosud vztahovaly jen na studenty absolventských ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia.

Každá z těchto aktivit je nicméně omezena na přítomnost maximálně pěti osob současně a dodržování platných pravidel (dvoumetrové rozestupy, zakrytí dýchacích cest pomocí roušky atp.). Pokud nebude možné tento počet a náležitosti dodržet, musejí všechny výukové aktivity (hromadná výuka, zkoušky, zápočty aj.) i nadále až do odvolání probíhat pouze distančně a online formou, tzn. v dosavadní podobě.Klasická výuka se nekoná.

O případném zpřístupnění svých prostor si rozhodnou samy fakulty, případně katedry, a v případě zkoušek, práce v laboratořích aj. je nezbytný pokyn ze strany konkrétního pracoviště.

Některým z vás v těchto dnech dorazila zpráva, že v máte v systému Microsoft Teams novou aktivitu. Nemusíte se ničeho obávat, jde o to, že systém STAG nově spolupracuje s nástrojem Microsoft Teams, který máte všichni k dispozici v Office 365 a který si můžete nainstalovat i do svého počítače. Tento nástroj umožňuje celou řadu možností komunikace a sdílení - včetně videokonferencí, videochatů a streamování. Pro vás to znamená pouze to, že se vám v Teamsech aktivovala možnost komunikovat v rámci vašich rozvrhových akcí (vytvořila se vám zde rozvrhová akce) - a to jak vzájemně, tak i s pedagogy (pokud Teams používají). Pokud by pedagog vyžadoval Teams používat, sám si vás bude kontaktovat. Nicméně tento nástroj může být zajímavý i pro vaši vzájemnou komunikaci. Pokud by byly nějaké nejasnosti, klidně mě kontaktujte.

S pozdravem, Kamil Kopecký
(jsem i na MS Teams)

Po dobu trvání mimořádných opatření se osobní konzultace konají pouze po předchozí domluvě e-mailem. A pouze v rozsahu, který umožňují opatření přijatá fakultou.

Žádáme studenty, aby osobní kontakty s vyučujícími omezili jen na nezbytné případy. Děkujeme za pochopení.

Tato omezení platí do odvolání, poté budou opět vypsané pravidelné konzultační hodiny, které zveřejníme. 

Studenti absolventských ročníků, kteří se přihlásí ke STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM, ať již v jarním, mimořádném nebo podzimním termínu, přinesou a odevzdají SEZNAM PŘEČTENÉ LITERATURY v den STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY přímo do rukou dr. Jakubíčka.

Na facebookovou stránky katedry vám pravidelně sdílíme velké množství zajímavých materiálů, které můžete využít dle potřeby - třeba k přípravě ke zkouškám, opakování apod. Určitě se přidejte: https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

Vážení studenti,

dovolujeme si zveřejnit zde nabídku pracovního místa ZŠ a MŠ BEZ HRANIC:

"Svazková ZŠ a MŠ Bez hranic, Mšec hledá:

● Kvalifikovaného učitele – ČJ pro II. stupeň
a
● Kvalifikovaného učitele – NJ

Kontakt:

Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic Kontakt: 736 472 811, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript."

Vážení studenti, prosím přečtěte si instrukce ke způsobu ukončení předmětu Internet a multimédia ve výuce českého jazyka (BIMČQ - prezenční studium, KBIMQ - kombinované studium): http://odborict.upol.cz/BIMCQ_KBIMQ_ukonceni_predmetu.pdf

Děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví. 

Hana Marešová 

Vážení studenti, přečtěte si prosím instrukce ke způsobu vykonání závěrečné zkoušky z předmětu NSH2Q (prezenční studium). Podrobnosti najdete zde: http://odborict.upol.cz/NSH2Q_online_vyuka_2.pdf

Přeji mnoho sil do přípravy a hlavně pevné zdraví. 

Hana Marešová

Dobrý den,

vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi a opatřením, které jsou s ním spojeny, tímto s politováním rušíme Přípravný kurz k přijímacímu řízení ČJL.

Nabídku předmětů neustále rozšiřujeme, doplňujeme také nové testy na procvičování, nově můžete trénovat např. pravopis, fonetiku či syntax.

K velké části předmětů máte materiály v systému LMS Unifor (unifor.upol.cz), nicméně pro své studenty nabízíme možnost online konzultací v systému Google Classroom (https://classroom.google.com/). Do systému se přihlásíte pomocí tlačítka + (zapsat se do kurzu) zadáním kódu příslušného kurzu. 

Přehled kurzů/aktivit:
E-Bezpečí (BEBPQ, EBB, RKU)... kód japeiap
Úvod do studia jazyka 2 (USJ2@,... kód s3kwnat
Fonetika a fonologie (LFOQ, WFOF)... kód p4pioeq
Stylistika (BSTYQ)... kód w7mvxdm
Moderní výukové prostředky (MVP@)... kód 6invqa6
Státní závěrečné zkoušky BC - Mluvnice... kód jimm7ta
Diplomové práce (Bc., Mgr.)... kód raouhe2
Mluvnice pro 1. stupeň ZŠ (opakování k SZZ) ... kód ugxaz53

Pokud by vám nějaký kód nefungoval, napište na email, přidáme vás ručně.
Sledujte také facebook katedry. https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

S pozdravem
Kamil Kopecký, Michal Kříž, Klára Mikulcová, Pavla Střílková

Pro své studenty nabízím možnost online konzultací v systému Google Classroom (https://classroom.google.com/). Do systému se přihlásíte pomocí tlačítka + (zapsat se do kurzu) zadáním kódu příslušného kurzu.

Budu postupně rozšiřovat na většinu svých předmětů v rámci prezenčního i kombinovaného studia.

Přehled kurzů/aktivit:

Stylistika (BSTYQ): w7mvxdm
Český jazyk - stylistika (STYL@): qyz7tet
Mediální výchova (MDVQ): 3nf7r7l

 

Jak už víte, z důvodu preventivních opatření jsme museli najet na e-learningové vzdělávání.
K velké části předmětů máte materiály v systému LMS Unifor (unifor.upol.cz), nicméně pro své studenty nabízím možnost online konzultací v systému Google Classroom (https://classroom.google.com/). Do systému se přihlásíte pomocí tlačítka + (zapsat se do kurzu) zadáním kódu příslušného kurzu.

 

Přehled kurzů/aktivit:
E-Bezpečí (BEBPQ, EBB, RKU)... kód m62tmnk
Úvod do studia jazyka 2... kód s3kwnat
Moderní výukové prostředky... kód 6invqa6
Státní závěrečné zkoušky BC - Mluvnice... kód jimm7ta
Diplomové práce (Bc., Mgr.)... kód raouhe2
Mluvnice pro 1. stupeň ZŠ (opakování k SZZ) ... kód ugxaz53
Fonetika a fonologie... kód p4pioeq

S pozdravem
Kamil Kopecký

Upozornění pro prezenční studenty předmětů doc. Marešové: 

Vážení studenti, 

prosím prostudujte si instrukce ke způsobu online výuky jakožto náhrady za prezenční výuku v souvislosti se zrušením kontaktní výuky na UP kvůli COVID-19: 

Předmět BIMČQ (Internet a multimédia ve výuce českého jazyka) - http://odborict.upol.cz/BIMCQ_online_vyuka.pdf

Předmět NSH2Q (Základy slavistiky a historické mluvnice 2) - http://odborict.upol.cz/NSH2Q_online_vyuka.pdf

V případě dotazů mě kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sledujte prosím aktuální sdělení na:  https://www.upol.cz/covid-19/

Děkuji za pochopení situace a spolupráci. 

S pozdravem 

Hana Marešová 

Vážení studenti,

v návaznosti na sdělení rektora UP Olomouc ze dne 3. 3. 2020, kdy je doporučeno studentům UP Olomouc, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19), nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky na univerzitě, a to i v případě, že se u nich aktuálně příznaky onemocnění neprojevují.

V tuto dobu, prosím, nenavštěvujte fakultu.

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka

PRAXE - 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINACE S ČESKÝM JAZYKEM 
INFORMACE K SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXI 1

(17. 2. – 6. 3. 2019)

Během praxe jsou studenti povinni absolvovat 3 – 5 náslechů (může být u různých učitelů) a 10 – 12 výstupů z českého jazyka.

Nejpozději do pátku 21. 2. 2020 dodejte na fakultu Váš vytištěný rozvrh hodin, na němž bude uvedeno také telefonní číslo školy, na níž učíte. Můžete také poslat jako přílohu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Připomínám, že v průběhu praxe máte být na pracovišti (Vaší škole) i v době, kdy neučíte (obvykle od 8.00 do 14.00), a plnit další úkoly (opravy, dozory apod.), jimiž Vás pověří cvičný učitel. Je nepřípustné praxi krátit, v případě změny rozvrhu či jiných problémů se obracejte na metodiky KČJL, doc. Jaroslava Valu, Ph.D., a Mgr. Milana Poláka, Ph.D.

K zápočtu (Mgr. Milan Polák, Ph.D.) je třeba předložit portfolio z praxe, jež bude obsahovat:

- výkaz pedagogické praxe s přehledem náslechů, odučených hodin a s Vaším hodnocením potvrzený cvičným učitelem a opatřený razítkem školy (musíte dodat po praxi také vytištěný a potvrzený),
- písemné přípravy odučených hodin a záznamy z náslechů,
- ukázky aktivizačních cvičení a pomůcek využitých v průběhu praxe aj.

Letos se zaměřte také na:
- učebnice českého jazyka a čítanky, podle nichž se ve škole vyučuje,
- práci se školním časopisem (pokud na škole existuje).

Některé části portfolia (charakteristika školy, SWOT analýza a další) využijete u závěrečné zkoušky z pedagogické způsobilosti.
Všechny materiály mají být zavěšeny online do 4. 5., zatím si je veďte v počítači.

Pokyny k souvislé praxi 1 (struktura přípravy, záznam z hospitace aj.) najdete na stránkách Střediska pedagogických praxí PdF UP: http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/

Přejeme Vám hodně trpělivosti, dobrého uvádějícího učitele a pokud možno hodné žáky!

Olomouc 9. 2. 2020
Mgr. Milan Polák, Ph.D.
metodik

Úvodní informace s plánem přednášek naleznete zde: https://www.slideshare.net/kopeckyk/ebezpe-vodn-prezentace-pro-studenty-upol

Nezapomeňte sledovat facebookovou stránku katedry, na které najdete spoustu zajímavého obsahu. https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

Výuka předmětu BKMPQ (Kultura mluveného projevu) dne 10.2.2020 (17:30 - 19:15) proběhne.

Z důvodu nemoci se výuka dr. Kříže v pondělí 10. 2. NEKONÁ. Od středy 12. 2. poběží vše již podle plánu.

Vážení studenti,

níže najdete nabídku pracovních míst z Obchodní akademie v Českém Těšíme.

 

Pro školní rok 2020/2021 škola nabízí pracovní místa pro učitele s aprobací:

  • Český jazyk a literatura
  • Tělesná výchova
  • Zeměpis
  • Anglický jazyk

(vítána kombinace těchto aprobací)

Žádosti s životopisem zasílejte

na adresu školy nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní akademie, Český Těšín

příspěvková organizace

Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     www.oact.cz


Dočasný zástup sekretářky katedry
14. 05. 2020

Vážení studenti, sekretářka naší katedry paní Kálová je od 13. května 2020 na dočasné pracovní neschopnosti (14 dní). Zastupující sekretářkou v této době bude Mgr. Martina Bartoníčková (Tato...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Implementace tematiky šoa do výuky literární výchovy - dotazník
05. 05. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, chtěl bych Vás tímto poprosit o vyplnění dotazníku, který se zabývá Vašimi zkušenostmi s implementací tematiky šoa do výuky literární výchovy na druhém stupni...

Libuše Kalová

Číst dál...

DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
01. 05. 2020

Informace k doktorskému studijnímu programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Videotutoriál ZOOM
27. 04. 2020

Řada pedagogů a studentů k videokonferencím kromě zavedeného MS Teams používa třeba ZOOM. Pro ty, kteří se se ZOOMem chtějí rychle seznámit, doporučujeme náš videotutoriál.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Studenti UP mohou po domluvě s pedagogem na konzultace, zkoušky a praxe. Klasická výuka se nadále nekoná
24. 04. 2020

V návaznosti na uvolňování opatření ze strany Vlády ČR ze dne 23. dubna mohou od pondělí 27. 4. studenti všech ročníků docházet na univerzitu po nutné předchozí domluvě s pedagogem a na základě jeho...

Kamil Kopecký

Číst dál...