Dobrý den,

vzhledem k nouzovému stavu v naší zemi a opatřením, které jsou s ním spojeny, tímto s politováním rušíme Přípravný kurz k přijímacímu řízení ČJL.

Nabídku předmětů neustále rozšiřujeme, doplňujeme také nové testy na procvičování, nově můžete trénovat např. pravopis, fonetiku či syntax.

K velké části předmětů máte materiály v systému LMS Unifor (unifor.upol.cz), nicméně pro své studenty nabízíme možnost online konzultací v systému Google Classroom (https://classroom.google.com/). Do systému se přihlásíte pomocí tlačítka + (zapsat se do kurzu) zadáním kódu příslušného kurzu. 

Přehled kurzů/aktivit:
E-Bezpečí (BEBPQ, EBB, RKU)... kód japeiap
Úvod do studia jazyka 2 (USJ2@,... kód s3kwnat
Fonetika a fonologie (LFOQ, WFOF)... kód p4pioeq
Stylistika (BSTYQ)... kód w7mvxdm
Moderní výukové prostředky (MVP@)... kód 6invqa6
Státní závěrečné zkoušky BC - Mluvnice... kód jimm7ta
Diplomové práce (Bc., Mgr.)... kód raouhe2
Mluvnice pro 1. stupeň ZŠ (opakování k SZZ) ... kód ugxaz53

Pokud by vám nějaký kód nefungoval, napište na email, přidáme vás ručně.
Sledujte také facebook katedry. https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

S pozdravem
Kamil Kopecký, Michal Kříž, Klára Mikulcová, Pavla Střílková

Pro své studenty nabízím možnost online konzultací v systému Google Classroom (https://classroom.google.com/). Do systému se přihlásíte pomocí tlačítka + (zapsat se do kurzu) zadáním kódu příslušného kurzu.

Budu postupně rozšiřovat na většinu svých předmětů v rámci prezenčního i kombinovaného studia.

Přehled kurzů/aktivit:

Stylistika (BSTYQ): w7mvxdm
Český jazyk - stylistika (STYL@): qyz7tet
Mediální výchova (MDVQ): 3nf7r7l

 

Jak už víte, z důvodu preventivních opatření jsme museli najet na e-learningové vzdělávání.
K velké části předmětů máte materiály v systému LMS Unifor (unifor.upol.cz), nicméně pro své studenty nabízím možnost online konzultací v systému Google Classroom (https://classroom.google.com/). Do systému se přihlásíte pomocí tlačítka + (zapsat se do kurzu) zadáním kódu příslušného kurzu.

 

Přehled kurzů/aktivit:
E-Bezpečí (BEBPQ, EBB, RKU)... kód m62tmnk
Úvod do studia jazyka 2... kód s3kwnat
Moderní výukové prostředky... kód 6invqa6
Státní závěrečné zkoušky BC - Mluvnice... kód jimm7ta
Diplomové práce (Bc., Mgr.)... kód raouhe2
Mluvnice pro 1. stupeň ZŠ (opakování k SZZ) ... kód ugxaz53
Fonetika a fonologie... kód p4pioeq

S pozdravem
Kamil Kopecký

Upozornění pro prezenční studenty předmětů doc. Marešové: 

Vážení studenti, 

prosím prostudujte si instrukce ke způsobu online výuky jakožto náhrady za prezenční výuku v souvislosti se zrušením kontaktní výuky na UP kvůli COVID-19: 

Předmět BIMČQ (Internet a multimédia ve výuce českého jazyka) - http://odborict.upol.cz/BIMCQ_online_vyuka.pdf

Předmět NSH2Q (Základy slavistiky a historické mluvnice 2) - http://odborict.upol.cz/NSH2Q_online_vyuka.pdf

V případě dotazů mě kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sledujte prosím aktuální sdělení na:  https://www.upol.cz/covid-19/

Děkuji za pochopení situace a spolupráci. 

S pozdravem 

Hana Marešová 

Vážení studenti,

v návaznosti na sdělení rektora UP Olomouc ze dne 3. 3. 2020, kdy je doporučeno studentům UP Olomouc, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19), nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky na univerzitě, a to i v případě, že se u nich aktuálně příznaky onemocnění neprojevují.

V tuto dobu, prosím, nenavštěvujte fakultu.

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka

PRAXE - 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINACE S ČESKÝM JAZYKEM 
INFORMACE K SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXI 1

(17. 2. – 6. 3. 2019)

Během praxe jsou studenti povinni absolvovat 3 – 5 náslechů (může být u různých učitelů) a 10 – 12 výstupů z českého jazyka.

Nejpozději do pátku 21. 2. 2020 dodejte na fakultu Váš vytištěný rozvrh hodin, na němž bude uvedeno také telefonní číslo školy, na níž učíte. Můžete také poslat jako přílohu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Připomínám, že v průběhu praxe máte být na pracovišti (Vaší škole) i v době, kdy neučíte (obvykle od 8.00 do 14.00), a plnit další úkoly (opravy, dozory apod.), jimiž Vás pověří cvičný učitel. Je nepřípustné praxi krátit, v případě změny rozvrhu či jiných problémů se obracejte na metodiky KČJL, doc. Jaroslava Valu, Ph.D., a Mgr. Milana Poláka, Ph.D.

K zápočtu (Mgr. Milan Polák, Ph.D.) je třeba předložit portfolio z praxe, jež bude obsahovat:

- výkaz pedagogické praxe s přehledem náslechů, odučených hodin a s Vaším hodnocením potvrzený cvičným učitelem a opatřený razítkem školy (musíte dodat po praxi také vytištěný a potvrzený),
- písemné přípravy odučených hodin a záznamy z náslechů,
- ukázky aktivizačních cvičení a pomůcek využitých v průběhu praxe aj.

Letos se zaměřte také na:
- učebnice českého jazyka a čítanky, podle nichž se ve škole vyučuje,
- práci se školním časopisem (pokud na škole existuje).

Některé části portfolia (charakteristika školy, SWOT analýza a další) využijete u závěrečné zkoušky z pedagogické způsobilosti.
Všechny materiály mají být zavěšeny online do 4. 5., zatím si je veďte v počítači.

Pokyny k souvislé praxi 1 (struktura přípravy, záznam z hospitace aj.) najdete na stránkách Střediska pedagogických praxí PdF UP: http://www.pdf.upol.cz/skupiny/studentum/pedagogicke-praxe/

Přejeme Vám hodně trpělivosti, dobrého uvádějícího učitele a pokud možno hodné žáky!

Olomouc 9. 2. 2020
Mgr. Milan Polák, Ph.D.
metodik

Úvodní informace s plánem přednášek naleznete zde: https://www.slideshare.net/kopeckyk/ebezpe-vodn-prezentace-pro-studenty-upol

Nezapomeňte sledovat facebookovou stránku katedry, na které najdete spoustu zajímavého obsahu. https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

Výuka předmětu BKMPQ (Kultura mluveného projevu) dne 10.2.2020 (17:30 - 19:15) proběhne.

Z důvodu nemoci se výuka dr. Kříže v pondělí 10. 2. NEKONÁ. Od středy 12. 2. poběží vše již podle plánu.

Vážení studenti,

níže najdete nabídku pracovních míst z Obchodní akademie v Českém Těšíme.

 

Pro školní rok 2020/2021 škola nabízí pracovní místa pro učitele s aprobací:

  • Český jazyk a literatura
  • Tělesná výchova
  • Zeměpis
  • Anglický jazyk

(vítána kombinace těchto aprobací)

Žádosti s životopisem zasílejte

na adresu školy nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní akademie, Český Těšín

příspěvková organizace

Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     www.oact.cz

Vážení studenti,

dovolujeme si informovat Vás o nabídce, která přišla od paní Sabine Borovanské, M.A.. Zde je původní znění nabídky:

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vám dovoluji zaslat informace k výběrovému řízení na stipendijní místa jazykových asistentek/asistentů českého jazyka na školách v Sasku ve školním roce 2020/2021.

Oznámení MŠMT včetně odkazu na přihlašovacího formuláře naleznete zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/

Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát Sasko, ve školním roce 2020/2021 bude výše stipendia činit 850 EUR netto měsíčně.

O tato místa se mohou ucházet studentky/studenti posledního ročníku pedagogických fakult (v době nástupu musí mít již ukončené studium) nebo čerstvé absolventky/čerství absolventi těchto fakult, které/kteří studovaly/studovali s dobrými studijními výsledky, a to češtinu jako obor (kombinace český jazyk – německý jazyk) nebo učitelství pro 1. stupeň základní školy se znalostí němčiny (minimálně na úrovni B1 - B2 dle SERR).

MŠMT přijímá tištěné podklady přihlášky (ve dvou vyhotoveních) do 31. března 2020 (rozhoduje poštovní razítko) na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor mezinárodních vztahů

Mgr. Daniel Kubát

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Uzávěrka pro přijímání elektronicky zaslaných přihlášek je 31. března 2020. Uchazečky a uchazeči musí odeslat naskenovanou kopii veškeré uvedené dokumentace nejpozději do 31. března 2020 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prosíme o předání těchto informací případným zájemcům a děkujeme za spolupráci.

S přáním pěkného dne,

Sabine Borovanská

Sabine Borovanská, M. A.

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

 

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 602 169 135

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |  zahranici-stipendium.cz 

 

 

Vážení účastníci projektu "The Sunflower",

další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 13. 2. 2020 v 15.00 v učebně P23. Na schůzku si, prosím, přineste Wiesenthalovu publikaci. 

Děkuji.

Mgr. Milan Mašát

POZOR ZMĚNA: Je možné stáž rozdělit na 2-3 měsíce pro 2-3 zájemce!

Stáž v české škole krajanského spolku AEFT SGL v Saint-Germain-en-Laye (20 km na západ od Paříže, Francie).

Zaměření: výuka předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ se zaměřením na výuku předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, dále částečně na prvouku, zeměpis/dějepis, drobné administrativní práce.

Termín stáže: leden 2020 až červen 2020

Úvazek: 35 hodin týdně

Náplň stáže:

Pedagogická činnost, aktivní pomoc hlavnímu učiteli a příprava výuky, pomoc žákům při vyhotovování určitých úkolů, samostatná práce s menší skupinou dětí/žáků. Dle potřeby příprava učebny a výukového materiálu. Aktivní účast na přípravě materiálů a programu mimoškolních akcí, např. čtenářský kroužek Celé Česko čte dětem, kreativní workshopy,akce spojené s českými tradicemi.

Administrativní činnost: Úprava a aktualizace facebookové a internetové stránky, záznam probíraného učiva, účast na přípravě časově tematického plánu, aktualizace žákovské databáze, práce v knihovně atp.

Požadavky:student/-ka učitelství mateřských škol, učitelství 1. nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem, základy francouzského jazyka, komunikativnost, organizační schopnosti a základní znalost práce na počítači, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Od 16.12.2019 do konce zkouškového období v zimním semestru se mění konzultační hodiny všech vyučujících Katedry českého jazyka a literatury. Konzultace se budou konat na základě individuální dohody mezi studentem a vyučujícím.

Z důvodu nemoci odpadá výuka a konzultace doc. Kopeckého, a to od pondělí 9. 12. do středy 11. 12. Díky za pochopení.

Nabídka místa pro učitele/učitelku – vychovatele/vychovatelku na Gymnáziu Friedricha Schillera V Pirně od školního roku 2020/2021.

Ucházet se mohou absolventky/absolventi magisterského programu zaměřeného na přípravu učitelů středních škol v oboru český jazyk v kombinaci s dalším předmětem. Minimální úroveň německého jazyka by měla být B2.

Oznámení o výběrovém řízení jsme zveřejnili na našich stránkách zde.

Uchazečky a uchazeči odevzdávají motivační dopis (v NJ), strukturovaný životopis (v NJ) a v Německu ověřené kopie všech dokladů o dosaženém nejvyšším vzdělání do 10. ledna 2020 do sídla saského Zemského úřadu pro školu a vzdělávání v Drážďanech (Landesamt für Schule und Bildung in Dresden).

Upozornění pro studenty: seminář NKNMQ se dne 2.12. od 13.15 hod. z důvodu účasti doc. Marešové na jednání LK AS UP nekoná. Způsob náhrady za seminář byl studentům zaslán na jejich univerzitní e-maily. 

Stáž je primárně určena pro studenty/studentky učitelství českého jazyka. Místo stáže: School of Modern Languages, University of Bristol, Bristol, Velká Británie

Doba pobytu: minimálně 3 měsíce (září - prosinec nebo leden - duben), maximálně akademický rok (září - květen).

Náplň práce: Příprava a podpora výuky českého jazyka na všech stupních od začátečníků po pokročilé, včetně plánování osnov, individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny a práci doma. Asistence a výuka v lekcích. Příprava, organizace a účast na kulturních akcích pořádaných mimo výuku. Administrativně-organizační činnost, jako vytváření databází student, výpomoc při archivování, kopírování, korespondenci.

Požadavky na uchazeče: Plynulá znalost češtiny / zkušenost s výukou jazyka pro dospělé, ideálně češtiny pro dospělé / znalost angličtiny na úrovni B2 /  znalost programů na tvorbu interaktivních materiálů jako například XERTE či Quizlet ideální.

Pracovní stáž je hrazena z Evropských fondu v rámci programu Erasmus plus, a je tedy pro univerzitní studenty či čerstvé absolventy.

V případě zájmu pošlete prosím motivační dopis a životopis na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Od 25. 11. 2019 do 27. 11. 2019 hostila Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dr. Keren Goldfrad z Bar-Ilan University v Tel Avivu. Během svého pobytu se dr. Goldfrad setkala s představiteli univerzity i se zástupci naší katedry. V rámci setkání byly diskutovány možnosti užší spolupráce mezi danými institucemi, a to zejména na celouniverzitních úrovních. Hlavním účelem pracovního pobytu dr. Goldfrad bylo pronesení přednášky na téma implementace tematiky šoa do izraelského kurikula. Dr. Goldfrad se nezaměřila pouze na integraci daného fenoménu do vzdělávacího kurikula Izraele, ale také komparovala vliv vymezené problematiky na život české a izraelské společnosti s důrazem na děti a mládež. Přednáška byla velmi emotivní, dr. Goldfrad dané téma obohatila o postřehy z reálného života Izraelců v konotaci s jejich vnímáním tematiky šoa. Stěžejní část přednášky byla tvořena prezentací různých metod výuky tematiky šoa. Posluchači byli detailně seznámeni s možnostmi uplatnění deníků židovských dětí a dospívajících v oblasti edukace žáků na různých stupních institucionálního vzdělávání.        

Po přenášce proběhl krátký workshop s účastníky mezinárodního projektu „The Sunflower“, na kterém participují Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Bar-Ilan University v Tel Avivu. Hlavním cílem projektu je zjistit, jaký vliv má sociokulturní prostředí studentů na vnímání problematiky viny a odpuštění nacistickému vojákovi osobou židovské národnosti. 

Fotografie z akce najdete zde 

Dne 26. 11. 2019 se nekonají konzultační hodiny doc. Valy z důvodu pracovní cesty.

Témata kvalifikačních prací v akademickém roce 2019/2020 si studenti individuálně dohodnou s vyučujícími z Katedry českého jazyka a literatury.

Nezávislá dobrovolnická organizace Okénko, která sídlí v Londýně, provozuje sobotní českou a slovenskou školu pro bilingvní děti žijící v Londýně a okolí.

Hledáme studenty:

- učitelství pro základní školy (první I druhý stupeň)

- učitelství pro mateřské školy (děti od 18 měsíců až 4 let),

- logopedie

  a i dalších oborů jako například jazyky, ekonomie, historie, tělesná výchova, programování


Tito studenti by pracovali na plný úvazek, tedy 38 hodin týdně pro naší školu. Všeobecná náplň práce pro všechny studenty by byla:

příprava, organizace a účast na akcích pořádaných naší organizací včetně Noci s Andersenem, Velikonočních oslav, Dětského dne, výletů do muzeí, tábora a jazykových dílnách. 

Specifická náplň práce pro učitele:

Příprava a podpora výuky ve školních a předškolních skupinách včetně plánování osnov, plánování individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny a pro práci doma. Asistence či výuka v lekcích. Výuka v kurzech češtiny pro cizince pro dospělé i malé děti.

Specifická náplň práce pro logopedy:

Stážisté budou v naší škole vykonávat pozici školního logopeda. Náplní práce bude počáteční diagnostika řeči u žáků školy, individuální podpora žáků se specifickými potřebami, a také kolektivní logopedie pro různé věkové skupiny s gymnastikou mluvidel a logopedickými cvičeními. Stážista či stážistka bude úzce spolupracovat s učiteli i rodiči. Součástí práce bude vytvoření logopedické knihovny a zároveň spolupráce na sylabech pro jednotlivé třídy i žáky. 

Vice informaci o Okénku na www.okenko.uk. Zájemci pošlete prosím životopis a motivační dopis na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Témata kvalifikačních prací 2020-2021
20. 10. 2020

Témata kvalifikačních prací jsou ke stažení zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Mgr. Petr Šulc - nepřítomnost na KČJL a on-line podoba konzultací
19. 10. 2020

Vážení studenti, informujeme tímto o tom, že Mgr. Petr Šulc nebude v době trvání mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 osobně přítomný na KČJL. Konzultace budou...

Libuše Kalová

Číst dál...

Konference pro učitele českého jazyka
15. 10. 2020

Dobrý den, dovolujeme si vás oslovit s nabídkou akce pro češtináře na 2. stupni, na víceletých gymnáziích, na středních školách, ale také pro studenty češtiny na vysokých školách. Akci organizuje...

Libuše Kalová

Číst dál...

Konzultace s doc. Kopeckým - online
12. 10. 2020

Vážení studenti, jsem k dispozici s případným online konzultacím - prostřednictvím MS Teams, Zoom, Google Meet, Jitsi či BigBlueButton. Na konzultace se můžete objednat prostřednictvím email Tato...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Čestné prohlášení - neexistence příznaků virového infekčního onemocnění
17. 09. 2020

Formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění můžete stahovat zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...