Přednáška o možnostech výuky češtiny na Ukrajině

ČTVRTEK 21. 11. 2019, 13.15  (N 24, PdF UP) - Petra Landergott

Prezentace koordinátorky jazykových kurzů o možnostech lektorských stáží na Ukrajině. Praktická stáž zahrnuje výuku češtiny pro cizince, účast na kulturních akcích Českých center (filmová promítání, literární večery…)

Pozvání Katedry ČJL na setkání se studenty a akademickými pracovníky přijala Ing. Dana Pražáková, Ph.D., vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora.

Úterý 19. 11. 2019 od 14.00 do 15.30 hodin - Malá aula PdF.

https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

Výuka Luboše Veselého se v tomto týdnu z důvodu nemoci nekoná. Informace o způsobu její náhrady bude zaslána e-mailem.

Dobrý den, 

divadlo Tramtarie nabízí studentům i pedagogům speciální cenu večerního představení Boj o přežití:P.E.S.CH.O!, které se hraje ve středu 20. listopadu od 19 hodin v Divadle Tramtarie Olomouc. Cena za jednu vstupenku na toto představení je 150,- Kč. 

Inscenace se zabývá aktuálními tématy, která s sebou nese současná klimatická krize. Vypráví příběh z naší nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy na Zemi dojde voda a nastoluje otázky k aktuálnímu stavu nejen životního prostředí, ale nese i celospolečenská témata jako je boj o moc, totalita atd. Věříme, že témata, která se v inscenaci řeší, mohou být přínosná pro rozšíření rozhledu Vašich studentů.

Více info o inscenaci naleznete v příloze nebo na http://www.divadlotramtarie.cz/inscenace/pescho/.

Vstupenky za speciální cenu lze zakoupit buď v Informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí nebo onilne na www.divadlotramtarie.cz/program.

Výuka dr. Kříže se ve čtvrtek (7. 11.) a v pondělí (11. 11.) NEKONÁ z důvodu zahraniční cesty. Sledujte prosím univerzitní email. Na náhradě/doplňkové práci se domluvíme.

 

Katedra českého jazyka a literatury Vás srdečně zve na přednášku dr. Keren Goldfrad na téma implementace tematiky šoa (holokaust) do výuky na všech stupních institucionálního vzdělávání. Přednáška se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 v 10 hodin v MALÉ AULE (Žižkovo náměstí 5). 

Více informací najdete zde.

 

 

Informace k jednodenní exkurzi (4. 11. 2019) jsou ke stažení zde.

Informace k dvojdenní exkurzi (5.-6. 11. 2019) jsou ke stažení zde.

Dne 30/10/2019 odpadá výuka doc. Fice z důvodu povinné účasti na školení.

Z důvodu nepřítomnosti doc. Valy se v úterý 29. 10. 2019 nekonají jeho konzultační hodiny. Výuka didaktiky literatury je v daný den zajištěna podle rozvrhu.

Ve čtvrtek 24.10.2019 ze zdravotních důvodů odpadá výuka předmětu NSH1Q (8:00 - 9:30) doc. Marešové. Informaci o náhradě studenti dostanou na nejbližším semináři.

Výuka doc. Marešové se z důvodu zahraniční pracovní cesty ve dnech 29. - 31. 10. 2019 nekoná. Studenti obdrží náhradu za seminář v následujícím týdnu.. Jedná se o předmět NSH1Q. Děkuji za pochopení.  

Dne 22.10.2019 odpadají semináře předmětů USL@ a DLS1@ doc. Fice. Náhradou je důrazně doporučená účast na besedě s Markem Wollnerem v auditoriu PdF UP ve 13.00.

Výuka dr. Kříže se v pondělí 21. 10. NEKONÁ  z důvodu nemoci. Jde o předměy: UCJ@/LZJ@ (př), UC2Q (př i sem.), KTP@ (sem.) a LF@ (sem.). Děkuji za pochopení! MK

Blokovou výuku lze vzhledem k technickému vybavení (každý student dostane k dispozici tablet) proběhne ve skupinách max. 20 studentů. Zapište se prosím ke konkrétnímu termínu (dotazník v Google Forms), další termíny budu dle potřeby přidávat. Na termín přijďte prosím v předstihu, bude nutné zvládnout menší byrokratickou zátěž (vyplnění dotazníku).

Termíny blokové výuky:

30. 10. 2019 od 9-11:00 na N32 (tablety iPAD ve výuce)

06. 11. 2019 od 9-11:00 na N32 (tablety iPAD ve výuce)

Dne 15.10.2019 odpadají semináře předmětů USL@ a DLS1@ doc. Fice. Náhradou je důrazně doporučená účast na besedě s Danielem Stachem v auditoriu PdF UP ve 13.00.

Dne 14.10.2019 je doc. Krobotová nepřítomna. Semináře a přednášky předmětů LEXIB a BLEXQ v tento den odpadají. 

Ve dnech 7. - 10. 10. 2019 je doc. Vala nepřítomen z důvodu pracovní cesty (KČJ/NSV@ - Náslechová stáž). Konzultace s v daném týdnu nekonají.

Výuka Mgr. Krejčí v pondělí 30. 9. ze zdravotních důvodů odpadá.

PRAXE - 2. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIA (KOMBINACE S ČESKÝM JAZYKEM)
INFORMACE K SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXI 1

(30. 9. – 25. 10. 2019)

Vážení studenti, před nástupem na Vaši druhou souvislou praxi si prosím přečtěte pozorně následující pokyny.
Během praxe jsou studenti povinni absolvovat minimálně 3 náslechy (mohou být u různých učitelů) a alespoň 14 výstupů z českého jazyka.

Nejpozději do pátku 4. 10. 2019 dodejte na fakultu Váš vytištěný rozvrh hodin, na němž bude uvedeno také telefonní číslo školy, na níž učíte.

Připomínám, že v průběhu praxe máte být na pracovišti (Vaší škole) i v době, kdy neučíte (obvykle od 8.00 do 14.00), a plnit další úkoly (opravy, dozory apod.), jimiž Vás pověří cvičný učitel. Je nepřípustné praxi krátit, v případě změny rozvrhu či jiných problémů se obracejte na metodiky KČJL, doc. Jaroslava Valu, Ph.D., a Mgr. Milana Poláka, Ph.D.

K zápočtu (Mgr. Milan Polák, Ph.D.) je třeba předložit portfolio z praxe, jež bude obsahovat:

- výkaz pedagogické praxe s přehledem náslechů, odučených hodin a s Vaším hodnocením potvrzený cvičným učitelem a opatřený razítkem školy,
- písemné přípravy odučených hodin a záznamy z náslechů,
- ukázky aktivizačních cvičení a pomůcek využitých v průběhu praxe aj.

Zaznamenejte také, podle jakých učebnic a čítanek se ve škole vyučuje, a informujte se o činnosti školní knihovny (dotazník na další straně).

Všechny materiály a pokyny k praxi najdete na stránkách Střediska pedagogických praxí PdF UP, sledujte proto pozorně i případné další požadavky k praxím.

Přejeme Vám hodně trpělivosti, dobrého uvádějícího učitele a pokud možno hodné žáky!

Olomouc 20. 9. 2019

Mgr. Milan Polák, Ph.D.
metodik KČJL

Sledujte dění na našich facebookových stránkách a přidejte se mezi naše followery. https://www.facebook.com/kcjlpdfup/

.

Baví vás online technologie ve vzdělávání? Mediální výchova? Nebo oblast internetové bezpečnosti? Využijte šance a studujte doktorský studijní program (DSP Pedagogika) pod vedením doc. Kopeckého. Získáte přístup k unikátním informacím, vybavení a grantům. V případě zájmu kontaktujte přímo doc. Kopeckého.

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury s působením na University of Glasgow v akademickém roce 2019/2020.

Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení a požadavcích kladených na uchazeče jsou zveřejněné na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mista-lektora-lektorky-ceskeho-3.

Děkujeme za předání těchto informací případným zájemcům a pracovištím Vaší fakulty.

S přáním hezkého dne,

Mgr. Pavel Rybář

Odborný referent

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

Tel.: (+420) 221 850 505

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz  

V průběhu zkouškového období LS 2018/2019 probíhají konzultace na základě individuální dohody. 

Upozorňujeme, že se po ukončení LS mění organizace našich konzultačních termínů takto: v období 6. 5. - 30. 6. a 26. 8. - 15. 9. 2019 se konzultace konají pouze po individuální dohodě (e-mailem, nebo telefonicky); v období hlavních prázdnin a čerpání dovolené se konzultace nekonají (1. 7. -25. 8. 2019). Pravidelné konzultace budou vypsané opět po zahájení semestru.


Témata kvalifikačních prací 2020-2021
20. 10. 2020

Témata kvalifikačních prací jsou ke stažení zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Mgr. Petr Šulc - nepřítomnost na KČJL a on-line podoba konzultací
19. 10. 2020

Vážení studenti, informujeme tímto o tom, že Mgr. Petr Šulc nebude v době trvání mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 osobně přítomný na KČJL. Konzultace budou...

Libuše Kalová

Číst dál...

Konference pro učitele českého jazyka
15. 10. 2020

Dobrý den, dovolujeme si vás oslovit s nabídkou akce pro češtináře na 2. stupni, na víceletých gymnáziích, na středních školách, ale také pro studenty češtiny na vysokých školách. Akci organizuje...

Libuše Kalová

Číst dál...

Konzultace s doc. Kopeckým - online
12. 10. 2020

Vážení studenti, jsem k dispozici s případným online konzultacím - prostřednictvím MS Teams, Zoom, Google Meet, Jitsi či BigBlueButton. Na konzultace se můžete objednat prostřednictvím email Tato...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Čestné prohlášení - neexistence příznaků virového infekčního onemocnění
17. 09. 2020

Formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění můžete stahovat zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...