profil kriz full  

Mgr. Michal Kříž, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: lingvistika, teorie komunikace, sémiotika, strukturalismus v literární teorii, estetice a v lingvistice; dále transmedialita, kognitivně orientované filmové teorie, dějiny estetiky, filozofie (fenomenologická tradice), filozofické základy literárních teorií, teorie a dějiny vizuality, naratologie (obecně komunikační modely), teorie fikce a filmové adaptace, intermedialita (zvl. vztah literatury a filmu a literatury a hudby).

Výuka: český jazyk – stylistika, kultura mluveného projevu, úvod do studia jazyka, rétorika a komunikační kompetence, mediální výchova a jazyk současné žurnalistiky a teorie a dějiny vizuality (FF UP).

A. Detailní informace

Vědecký pracovník se zaměřením na lingvistiku, teorii komunikace, literární teorii a estetiku. Redaktor několika edic při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projektový manažer a (v současné době) ředitel Vydavatelství FF UP. Působí také jako výkonný redaktor časopisu Film a doba. Je členem sdružení Ceny české filmové kritiky, členem ediční rady Vydavatelství FF UP v Olomouci a také členem European Narratology Network (ENN).

Člen katedry od r. 2016

B. Studijní materiály

STYLB - Stylistika (přednášky)

STYLB - Stylistika (semináře)

KMPB - Kultura mluveného projevu (semináře)

 

C. Externí profily pracovníka

Bude doplněno

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Bude doplněno

 

 

 

 

 

 

 


E-Bezpečí: Bloková výuka (1. termín)
23. 02. 2018

Bloková výuka předmětu E-Bezpečí (základní modul) proběhne ve středu 28. února od 9 do 12 hodin v laboratoři N32 (nová budova). Výuku zajistí. dr. Kasáčková a doc. Kopecký. Vzhledem k omezené...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Výuka dr. Kříže
23. 02. 2018

Výuka Michala Kříže se dne 26. 2. nekoná.

Michal Kříž

Číst dál...

Výučba predmetu TMJ6
19. 02. 2018

Výučba predmetu TMJ6 (Pondelok) je presunuta z času 16:45 - 18:15 (miestnosť P31) na čas 12:14 - 13:59 (miestnosť P5).

Dana Cibáková

Číst dál...

Den otevřených dveří doktorských studijních programů
14. 02. 2018

20. 3. 2018 od 13:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu PdF uskuteční Den otevřených dveří pro zájemce o studium DSP. Bližší podrobnosti naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Zrušená výučba
13. 02. 2018

Dňa 26. 2. 2018 sa výučba predmetov Mediální výchova (MDVQ) a Mateřský jazyk s didaktikou 6 (TMJ6) realizovať nebudú. Náhrada výučby bude konzultovaná na seminároch dňa 5. 3. 2018

Dana Cibáková

Číst dál...