profil kriz full  

Mgr. Michal Kříž, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: lingvistika, teorie komunikace, sémiotika, strukturalismus v literární teorii, estetice a v lingvistice; dále transmedialita, kognitivně orientované filmové teorie, dějiny estetiky, filozofie (fenomenologická tradice), filozofické základy literárních teorií, teorie a dějiny vizuality, naratologie (obecně komunikační modely), teorie fikce a filmové adaptace, intermedialita (zvl. vztah literatury a filmu a literatury a hudby).

Výuka: český jazyk – stylistika, kultura mluveného projevu, úvod do studia jazyka, rétorika a komunikační kompetence, mediální výchova a jazyk současné žurnalistiky a teorie a dějiny vizuality (FF UP).

A. Detailní informace

Vědecký pracovník se zaměřením na lingvistiku, teorii komunikace, literární teorii a estetiku. Redaktor několika edic při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projektový manažer a (v současné době) ředitel Vydavatelství FF UP. Působí také jako výkonný redaktor časopisu Film a doba. Je členem sdružení Ceny české filmové kritiky, členem ediční rady Vydavatelství FF UP v Olomouci a také členem European Narratology Network (ENN).

Člen katedry od r. 2016

B. Studijní materiály

STYLB - Stylistika (přednášky)

STYLB - Stylistika (semináře)

KMPB - Kultura mluveného projevu (semináře)

 

C. Externí profily pracovníka

Bude doplněno

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Bude doplněno

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACE PRO STUDENTY
19. 09. 2017

Studenti, kteří nemohli absolvovat úvodní informační schůzku k předmětům KČJ/BPEXQ a KČJ/EL20B, se dostaví za dr. Sladovou v jednom z níže uvedených termínů na osobní konzultaci. Účast nutná...

Petra Jurníková

Číst dál...

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
18. 09. 2017

Vážení studenti, vzhledem k tomu, že termín pro elektronický zápis na ZS připadá na neděli 24. září, prosím o zápis nejpozději do pátku 22. září do 13hod.,ať je možné zajistit případné navýšení kapacit...

Petra Jurníková

Číst dál...

KČJ/BUSIQ
18. 09. 2017

Vyučovanie predmetu KČJ/BUSJQ Úvod do studia jazyka s prof. P. Odalošom bude vo štvrtok 21. 9. 2017 od 12,15 hod. do 13,00 hod. na P 23.

Petra Jurníková

Číst dál...

Výuka M. Kříže - středa 20. 9.
18. 09. 2017

Výuka dr. Kříže se ve středu 20. 9. z důvodu pracovní cesty nekoná. S přednáškami z rétoriky (předmět NREKQ) začneme v následujícím týdnu. První seminář věnovaný slohu (předmět UC2Q) proběhne ve středu...

Michal Kříž

Číst dál...

Výuka předmětu Základy slavistiky, historické mluvnice a dialektologie 1
16. 09. 2017

Výuka předmětu Základy slavistiky, historické mluvnice a dialektologie 1 (NSH1Q) se v týdnu od 18. 9. z důvodu zahraniční pracovní cesty vyučující nekoná. Výuka bude zahájena v týdnu od 25. 9. 2017...

Hana Marešová

Číst dál...