profil kriz full  

Mgr. Michal Kříž, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: lingvistika, teorie komunikace, sémiotika, strukturalismus v literární teorii, estetice a v lingvistice; dále transmedialita, kognitivně orientované filmové teorie, dějiny estetiky, filozofie (fenomenologická tradice), filozofické základy literárních teorií, teorie a dějiny vizuality, naratologie (obecně komunikační modely), teorie fikce a filmové adaptace, intermedialita (zvl. vztah literatury a filmu a literatury a hudby).

Výuka: český jazyk – stylistika, kultura mluveného projevu, úvod do studia jazyka, rétorika a komunikační kompetence, mediální výchova a jazyk současné žurnalistiky a teorie a dějiny vizuality (FF UP).

A. Detailní informace

Vědecký pracovník se zaměřením na lingvistiku, teorii komunikace, literární teorii a estetiku. Redaktor několika edic při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projektový manažer a (v současné době) ředitel Vydavatelství FF UP. Působí také jako výkonný redaktor časopisu Film a doba. Je členem sdružení Ceny české filmové kritiky, členem ediční rady Vydavatelství FF UP v Olomouci a také členem European Narratology Network (ENN).

Člen katedry od r. 2016

B. Studijní materiály

STYLB - Stylistika (přednášky)

STYLB - Stylistika (semináře)

KMPB - Kultura mluveného projevu (semináře)

 

C. Externí profily pracovníka

Bude doplněno

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Bude doplněno

 

 

 

 

 

 

 


Bloková výuka NSHM1
23. 11. 2017

Nahrazení výuky NSHM1 za neproběhlé semináře proběhne formou blokové výuky ve dnech 5. 12. a 7. 12., a to od 13 hod. do 17 hod. v posluchárně P5 v prvním termínu a od 16 hod. v druhém termínu....

Hana Marešová

Číst dál...

NEPŘÍTOMNOST NA SEKRETARIÁTĚ
22. 11. 2017

V TERMÍNU OD 29.11. DO 8.12. BUDE SEKRETARIÁT PRO STUDENTY Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘEN.

Petra Jurníková

Číst dál...

Výuka NSHM1
17. 11. 2017

Výuka předmětu Základy slavistiky...(NSHM1) se ve středu 22. 11. z důvodu pracovní cesty do Prahy nekoná. Studenti obdrží náhradu za výuku na následujícím semináři.  S pozdravem  Hana Marešová 

Hana Marešová

Číst dál...

Program konference
13. 11. 2017

Program konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka je ke stažení zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

nepřítomnost dr. Sladové (14.11.-16.11.)
10. 11. 2017

Ve dnech od 14.11. do 16.11.2017 se konzultace dr. Sladové z důvodu nepřítomnosti nekonají.

Petra Jurníková

Číst dál...