profil kopecky  

Mgr. Jana Adámková, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: současný český jazyk se zaměřením na syntax a textovou syntax, rétorika a kultura mluveného projevu

Výuka: syntax, vývojové tendence v současné češtině, jazyková analýza textu, lingvistický seminář pro logopedy, kultura mluveného projevu, rétorika a komunikační kompetence, mluvené projevy – praktikum, jazykové praktikum, český jazyk – sloh

Člen katedry od r. 2013

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zabývá současným českým jazykem, zejména problematikou syntaxe a textové syntaxe s dílčími přesahy do oblasti didaktické. Dále se věnuje komunikačním dovednostem, mluvenému a psanému projevu a práci s textem umělecké i neumělecké povahy. Na tyto oblasti zaměřuje svoji publikační činnost a aktivní vystoupení na domácích i zahraničních konferencích.

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

researchgate   Researchgate profile
linkedin   LinkedIN profile

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 


E-Bezpečí: Bloková výuka (1. termín)
23. 02. 2018

Bloková výuka předmětu E-Bezpečí (základní modul) proběhne ve středu 28. února od 9 do 12 hodin v laboratoři N32 (nová budova). Výuku zajistí. dr. Kasáčková a doc. Kopecký. Vzhledem k omezené...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Výuka dr. Kříže
23. 02. 2018

Výuka Michala Kříže se dne 26. 2. nekoná.

Michal Kříž

Číst dál...

Výučba predmetu TMJ6
19. 02. 2018

Výučba predmetu TMJ6 (Pondelok) je presunuta z času 16:45 - 18:15 (miestnosť P31) na čas 12:14 - 13:59 (miestnosť P5).

Dana Cibáková

Číst dál...

Den otevřených dveří doktorských studijních programů
14. 02. 2018

20. 3. 2018 od 13:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu PdF uskuteční Den otevřených dveří pro zájemce o studium DSP. Bližší podrobnosti naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Zrušená výučba
13. 02. 2018

Dňa 26. 2. 2018 sa výučba predmetov Mediální výchova (MDVQ) a Mateřský jazyk s didaktikou 6 (TMJ6) realizovať nebudú. Náhrada výučby bude konzultovaná na seminároch dňa 5. 3. 2018

Dana Cibáková

Číst dál...