profil kopecky  

Mgr. Jana Adámková, Ph.D.

Konzultační hodiny

Profil

Specializace: současný český jazyk se zaměřením na syntax a textovou syntax, rétorika a kultura mluveného projevu

Výuka: syntax, vývojové tendence v současné češtině, jazyková analýza textu, lingvistický seminář pro logopedy, kultura mluveného projevu, rétorika a komunikační kompetence, mluvené projevy – praktikum, jazykové praktikum, český jazyk – sloh

Člen katedry od r. 2013

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zabývá současným českým jazykem, zejména problematikou syntaxe a textové syntaxe s dílčími přesahy do oblasti didaktické. Dále se věnuje komunikačním dovednostem, mluvenému a psanému projevu a práci s textem umělecké i neumělecké povahy. Na tyto oblasti zaměřuje svoji publikační činnost a aktivní vystoupení na domácích i zahraničních konferencích.

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

researchgate   Researchgate profile
linkedin   LinkedIN profile

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 


Bloková výuka NSHM1
23. 11. 2017

Nahrazení výuky NSHM1 za neproběhlé semináře proběhne formou blokové výuky ve dnech 5. 12. a 7. 12., a to od 13 hod. do 17 hod. v posluchárně P5 v prvním termínu a od 16 hod. v druhém termínu....

Hana Marešová

Číst dál...

NEPŘÍTOMNOST NA SEKRETARIÁTĚ
22. 11. 2017

V TERMÍNU OD 29.11. DO 8.12. BUDE SEKRETARIÁT PRO STUDENTY Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘEN.

Petra Jurníková

Číst dál...

Výuka NSHM1
17. 11. 2017

Výuka předmětu Základy slavistiky...(NSHM1) se ve středu 22. 11. z důvodu pracovní cesty do Prahy nekoná. Studenti obdrží náhradu za výuku na následujícím semináři.  S pozdravem  Hana Marešová 

Hana Marešová

Číst dál...

Program konference
13. 11. 2017

Program konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka je ke stažení zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

nepřítomnost dr. Sladové (14.11.-16.11.)
10. 11. 2017

Ve dnech od 14.11. do 16.11.2017 se konzultace dr. Sladové z důvodu nepřítomnosti nekonají.

Petra Jurníková

Číst dál...