profil kopecky  

Mgr.Milan Polák, Ph.D.

Profil

Specializuje se na didaktiku českého jazyka, zejména na jazykovou složku předmětu český jazyk a literární výchova na základních a středních školách. Tomu odpovídá také výuka předmětů v programech připravujících budoucí učitele I. stupně základní školy a učitele českého jazyka na základních a středních školách. Jde o semináře a přednášky z didaktiky českého jazyka (předměty A), ale také o volitelné předměty zaměřené zejména na integraci a aktivizační metody ve vyučování českého jazaka (předměty B a C). Didakticky jsou rovněž zaměřeny diplomové a závěrečné práce, jež vede.

Člen katedry od r. 1992

Zajímá se také o pracovní podmínky učitelů (dizertační práce a monografie Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy, 2001), z toho čerpá ve své grantové činnosti a výzkumech.

Dále se specializuje na učebnice českého jazyka, je na seznamu recenzentů MŠMT ČR. Spolupracuje s řadou nakladatelství (Tobiáš, Fraus, Didaktis aj.), pravidelně organizuje pro studenty a učitele českého jazyka olomouckého regionu pracovní dílny a semináře s touto tematikou. V poslední době lektoroval například učebnice Zatracená čeština (Tobiáš, 2013) a Olomouc a já (Montanex, 2014). Podílí se jako člen poroty na realizaci soutěže Mladý Démosthenes.
Na KČJL organizuje praxe studentů, je spoluautorem nových materiálů k jejich hodnocení. Práci považuje za svého koníčka, mezi další z nich patří mykologie (je členem České mykologické společnosti), hudba (klavír a kytara) a sport, zejména tenis.

 
 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

researchgate   Researchgate profile

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACE PRO STUDENTY
19. 09. 2017

Studenti, kteří nemohli absolvovat úvodní informační schůzku k předmětům KČJ/BPEXQ a KČJ/EL20B, se dostaví za dr. Sladovou v jednom z níže uvedených termínů na osobní konzultaci. Účast nutná...

Petra Jurníková

Číst dál...

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
18. 09. 2017

Vážení studenti, vzhledem k tomu, že termín pro elektronický zápis na ZS připadá na neděli 24. září, prosím o zápis nejpozději do pátku 22. září do 13hod.,ať je možné zajistit případné navýšení kapacit...

Petra Jurníková

Číst dál...

KČJ/BUSIQ
18. 09. 2017

Vyučovanie predmetu KČJ/BUSJQ Úvod do studia jazyka s prof. P. Odalošom bude vo štvrtok 21. 9. 2017 od 12,15 hod. do 13,00 hod. na P 23.

Petra Jurníková

Číst dál...

Výuka M. Kříže - středa 20. 9.
18. 09. 2017

Výuka dr. Kříže se ve středu 20. 9. z důvodu pracovní cesty nekoná. S přednáškami z rétoriky (předmět NREKQ) začneme v následujícím týdnu. První seminář věnovaný slohu (předmět UC2Q) proběhne ve středu...

Michal Kříž

Číst dál...

Výuka předmětu Základy slavistiky, historické mluvnice a dialektologie 1
16. 09. 2017

Výuka předmětu Základy slavistiky, historické mluvnice a dialektologie 1 (NSH1Q) se v týdnu od 18. 9. z důvodu zahraniční pracovní cesty vyučující nekoná. Výuka bude zahájena v týdnu od 25. 9. 2017...

Hana Marešová

Číst dál...