profil kopecky  

Mgr.Milan Polák, Ph.D.

Profil

Specializuje se na didaktiku českého jazyka, zejména na jazykovou složku předmětu český jazyk a literární výchova na základních a středních školách. Tomu odpovídá také výuka předmětů v programech připravujících budoucí učitele I. stupně základní školy a učitele českého jazyka na základních a středních školách. Jde o semináře a přednášky z didaktiky českého jazyka (předměty A), ale také o volitelné předměty zaměřené zejména na integraci a aktivizační metody ve vyučování českého jazaka (předměty B a C). Didakticky jsou rovněž zaměřeny diplomové a závěrečné práce, jež vede.

Člen katedry od r. 1992

Zajímá se také o pracovní podmínky učitelů (dizertační práce a monografie Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy, 2001), z toho čerpá ve své grantové činnosti a výzkumech.

Dále se specializuje na učebnice českého jazyka, je na seznamu recenzentů MŠMT ČR. Spolupracuje s řadou nakladatelství (Tobiáš, Fraus, Didaktis aj.), pravidelně organizuje pro studenty a učitele českého jazyka olomouckého regionu pracovní dílny a semináře s touto tematikou. V poslední době lektoroval například učebnice Zatracená čeština (Tobiáš, 2013) a Olomouc a já (Montanex, 2014). Podílí se jako člen poroty na realizaci soutěže Mladý Démosthenes.
Na KČJL organizuje praxe studentů, je spoluautorem nových materiálů k jejich hodnocení. Práci považuje za svého koníčka, mezi další z nich patří mykologie (je členem České mykologické společnosti), hudba (klavír a kytara) a sport, zejména tenis.

 
 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

researchgate   Researchgate profile

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

 


Bloková výuka NSHM1
23. 11. 2017

Nahrazení výuky NSHM1 za neproběhlé semináře proběhne formou blokové výuky ve dnech 5. 12. a 7. 12., a to od 13 hod. do 17 hod. v posluchárně P5 v prvním termínu a od 16 hod. v druhém termínu....

Hana Marešová

Číst dál...

NEPŘÍTOMNOST NA SEKRETARIÁTĚ
22. 11. 2017

V TERMÍNU OD 29.11. DO 8.12. BUDE SEKRETARIÁT PRO STUDENTY Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘEN.

Petra Jurníková

Číst dál...

Výuka NSHM1
17. 11. 2017

Výuka předmětu Základy slavistiky...(NSHM1) se ve středu 22. 11. z důvodu pracovní cesty do Prahy nekoná. Studenti obdrží náhradu za výuku na následujícím semináři.  S pozdravem  Hana Marešová 

Hana Marešová

Číst dál...

Program konference
13. 11. 2017

Program konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka je ke stažení zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

nepřítomnost dr. Sladové (14.11.-16.11.)
10. 11. 2017

Ve dnech od 14.11. do 16.11.2017 se konzultace dr. Sladové z důvodu nepřítomnosti nekonají.

Petra Jurníková

Číst dál...