profil kopecky  

Mgr.Milan Polák, Ph.D.

Profil

Specializuje se na didaktiku českého jazyka, zejména na jazykovou složku předmětu český jazyk a literární výchova na základních a středních školách. Tomu odpovídá také výuka předmětů v programech připravujících budoucí učitele I. stupně základní školy a učitele českého jazyka na základních a středních školách. Jde o semináře a přednášky z didaktiky českého jazyka (předměty A), ale také o volitelné předměty zaměřené zejména na integraci a aktivizační metody ve vyučování českého jazaka (předměty B a C). Didakticky jsou rovněž zaměřeny diplomové a závěrečné práce, jež vede.

Člen katedry od r. 1992

Zajímá se také o pracovní podmínky učitelů (dizertační práce a monografie Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy, 2001), z toho čerpá ve své grantové činnosti a výzkumech.

Dále se specializuje na učebnice českého jazyka, je na seznamu recenzentů MŠMT ČR. Spolupracuje s řadou nakladatelství (Tobiáš, Fraus, Didaktis aj.), pravidelně organizuje pro studenty a učitele českého jazyka olomouckého regionu pracovní dílny a semináře s touto tematikou. V poslední době lektoroval například učebnice Zatracená čeština (Tobiáš, 2013) a Olomouc a já (Montanex, 2014). Podílí se jako člen poroty na realizaci soutěže Mladý Démosthenes.
Na KČJL organizuje praxe studentů, je spoluautorem nových materiálů k jejich hodnocení. Práci považuje za svého koníčka, mezi další z nich patří mykologie (je členem České mykologické společnosti), hudba (klavír a kytara) a sport, zejména tenis.

 
 

A. Detailní informace

Detailní informace o pracovníkovi (vědeckovýzkumné výstupy, projekty atd) jsou ke stažení zde.

B. Studijní materiály

Studijní materiály jsou k dispozici zde.

C. Externí profily pracovníka

researchgate   Researchgate profile

D. Publikační a vědeckovýzkumná činnost (databáze)

Záznamy v databázi RIV

 

 

 

 

 

 

 

 


E-Bezpečí: Bloková výuka (1. termín)
23. 02. 2018

Bloková výuka předmětu E-Bezpečí (základní modul) proběhne ve středu 28. února od 9 do 12 hodin v laboratoři N32 (nová budova). Výuku zajistí. dr. Kasáčková a doc. Kopecký. Vzhledem k omezené...

Kamil Kopecký

Číst dál...

Výuka dr. Kříže
23. 02. 2018

Výuka Michala Kříže se dne 26. 2. nekoná.

Michal Kříž

Číst dál...

Výučba predmetu TMJ6
19. 02. 2018

Výučba predmetu TMJ6 (Pondelok) je presunuta z času 16:45 - 18:15 (miestnosť P31) na čas 12:14 - 13:59 (miestnosť P5).

Dana Cibáková

Číst dál...

Den otevřených dveří doktorských studijních programů
14. 02. 2018

20. 3. 2018 od 13:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti Děkanátu PdF uskuteční Den otevřených dveří pro zájemce o studium DSP. Bližší podrobnosti naleznete zde.

Kamil Kopecký

Číst dál...

Zrušená výučba
13. 02. 2018

Dňa 26. 2. 2018 sa výučba predmetov Mediální výchova (MDVQ) a Mateřský jazyk s didaktikou 6 (TMJ6) realizovať nebudú. Náhrada výučby bude konzultovaná na seminároch dňa 5. 3. 2018

Dana Cibáková

Číst dál...